Sa hinay-hinay, ang antikristo, nga si Barack Obama, mobalik sa unahan!

Gimantala niadtong Nobyembre 23, 2023  ni Chello Kini usa ka gipadayag nga mensahe gikan sa Dios: Sila karon hingpit ang ilang pagtagad sa pagsuporta ug pagpataas kang Barack Obama, sa hinay-hinay, sumala sa gikasabotan ug ang pagpabalik kaniya sa unahan tungod sa pagtahod ug pagsalig kaniya pinaagi sa media, ug uban pang mga butang. Palihug […]