Wie hoort, zal leven!

Het oor, dat luistert naar de terechtwijzing die ten leven is, zal vertoeven te midden der wijzen. Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. Spreuken 15:31-32 Gepubliceerd op 16 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

Zet u in voor het werk van de Heer

Boodschap Gods: Wees vruchtbaar en doe goed tegenover Hem, uw Abba, Vader. Doe moeite, door u volledig in te zetten voor Zijn glorie en eer! Laat uw hart Zijn woorden vasthouden, en laten zij u tot zegen zijn. Gepubliceerd op 24 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not […]

Waarom is Jezus naar de Aarde gekomen?

God geeft om u, en wil dat u behouden wordt. Daarvoor kwam Hij naar de Aarde, met dit doel! Gepubliceerd op 10 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC Volledige weergave: Van harte welkom! Op 10 juni 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap […]

Yeshua HaMashiach kan u zowel terechtwijzen als bemoedigen

Vermanende boodschap Gods: Verbittering, onder andere, en een verhard hart, en kwaad met kwaad vergelden, is geen vrucht van de Geest. God wil dat u zich bekeert en heeft het beste met u voor! Gepubliceerd op 11 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12   Please share and do not change © BC Volledige […]

Wees gezegend en niet vervloekt!

Waarschuwende en terechtwijzende boodschap Gods: Bekeer u toch, en buig uw knieën en vouw uw handen! Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt terechtgewezen, gelijk dit de volle waarheid is. Hoogmoed en trots heeft reeds velen misleid en dwaas gemaakt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 […]

Oren om te horen

Ernstige boodschap Gods: Hoe meer men God vreest en doet, wat Hij van u vraagt, hoe meer God u zal gebruiken en zegenen. Wees niet als een Jona, en wees ook niet zo koppig als Bileam, dat u de problemen door ongehoorzaamheid aantrekt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd […]

Liefdevolle terechtwijzing van de Heer Yeshua HaMashiach

En hoe is het met u? De Here Jezus Christus wijst u vandaag terecht in liefde. Denk aan Hem bij alles wat u doet, dan baant Hij voor u de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 10 okt […]

Het geweten als een licht in de duisternis!

De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft de mens het geweten als een licht gegeven. Kies voor het goede! Lees de volledige boodschap Gods. Gepubliceerd op 11 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, hartelijk welkom! Dit is een mededelende, openbarende boodschap Gods, […]

Kom onbevlekt in Zijn Heiligheid te staan!

Boodschap Gods: Begrijp goed dat het beter voor u is, dat u voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met uw opgeruimde beleden zonden, onbevlekt in Zijn Heiligheid komt te staan. Gepubliceerd op 27 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Ik […]

Een wederom geboren Christen let op zijn woorden!

Boodschap Gods: Voorwaar, wees wijs en niet onverstandig. Weet welke woorden uit uw mond komen! Lees of hoor de volledige boodschap. Gepubliceerd op 27 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 27 januari 2016 werd de volgende boodschap Gods overgeleverd […]