When one says, “I am of Paul”, and another, “I of Apollos”!

Admonishing message of God: Verily, no one is more than another, and if He brought you together, wherever, then I tell you: Work together, be a team and don’t judge! Published on Sep 27, 2014 by My Shalom Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On September 25th, 2014, […]

Wanneer de een zegt, “Ik ben van Paulus”, en de ander, “Ik van Apollos”!

Vermanende boodschap Gods: Voorwaar, niemand is meer dan een ander, en als Hij u samenbracht, waar dan ook, dan zeg ik u: Werk samen, wees een team en oordeel niet! Gepubliceerd op 25 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik […]