No lasi joe bribi!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 9 januari 2020 nanga Precious Soema moe tan tiri now? Ja didibri! Soema no abi a Manpikin foe Gado, no abi a libi, en a tan tiri bikasi dem shing foe taki abra Hem. Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC