Araw at gabi sila ay nagdarasal ng taimtim para sa iyong kaligtasan!

Nilathala noong Jan 24, 2013 ni mcac777 ENERO 20, 2013  SIYA NA NAKIKINIG NA BUKAS ANG PUSO, AY MAUUNAWAAN ANG KILALANG BANAL NA KASULATAN SA PANAHON NA ITO! AT ALAM KO, NA ANG KANYANG UTOS AY BUHAY NA WALANG HANGGAN. KAYA ANG MGA BAGAY NA SINASABI KO, KAHIT ANG AMA AY SINABI SA AKIN, KAYA SINASABI […]