Wees geen stagnerende gelovige!

God leert u keer op keer, en gij hebt nog steeds na jaren melk nodig (en) kunt geen vaste spijs aan zoals velen. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij of zij is nog een zuigeling en zit vast aan de melk, dat men makkelijk kan verdragen. […]

Laat u echt op geen enkele manier misleiden!

Bemoedigende boodschap God: Jezus zeide tot hem en haar: Ik ben de enige weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Gepubliceerd op 29 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 augustus kreeg ik, Profeet […]

Trouwe, standvastige zoon en dochter, wees wijs en krachtig in Mij

Mijn geliefde zoon en dochter, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet, ga niet met hen op weg, want zij hebben niet naar Mij gehoord; weerhoud uw voet van hun pad, die vol lekkernij is van satan, want hun voeten snellen naar het kwaad, wat uit den boze is, uit satan en zij haasten zich […]

Bewaar uzelf in zuiverheid; slangengifvrij en onbesmet

En gij, broeders en zusters, wordt niet moede te doen wat goed is. Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem, en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd worde. Gepubliceerd op 17 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

Houd in standvastigheid vol, Warriors!

Het is veel meer dan datgene wat u hoort of leest; gij hebt te strijden tegen de boze geesten, de gevallen engelen! Gepubliceerd op 11 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, […]

Blijft u dan ook trouw als de Heer u op de proef stelt?

Bent u ook zo vroom en oprecht als Job en godvrezend en wijkende van het kwaad in de wereld? Gepubliceerd op 9 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 8 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap […]

Negeer Gods geschenken, Zijn boodschappen aan u gegeven niet!

Leef erin, opdat aan allen blijke, ook telt dit voor u dat gij niet achterom kijkt maar vooruitgaat. Gepubliceerd op 8 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

Voorwaar, mijn kind, hoor toch aandachtig

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft u op het oog en wil via Zijn boodschap heel graag met u communiceren en ook vandaag tot u spreken. Gepubliceerd op 16 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 september 2022, kreeg […]

Bereid u voor als een reine Bruid

Voorwaar, zalig en heilig zijn hij en zij die deel hebben wanneer de Here zelf nederdaalt van de Hemel op een wolk bij het geklank van de bazuin Gods. Gepubliceerd op 13 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 12 september […]

Stel u ééns voor dat de Here nu terugkomt!

Voorwaar, alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen wanneer de Opname plaatsvindt. Gepubliceerd op 5 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 4 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil […]