Bent u al voorbereid op de Opname?

Dit laat vooral ook hun ongeestelijke wandel duidelijk zien, en dat zij zich niet hebben voorbereid voor de Opname, vanwege de ongerechtigheid in hen. Onderzoek u wat op u van toepassing is! Gepubliceerd op 3 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 2 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin […]

Kijk uit dat u niet verblindt en medegesleept, afvalt door satans trucs!

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: kinderen der vervloeking zijn zij en door de vruchten ervan is de listige slang geopenbaard die in hen is. Gepubliceerd op 22 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 21 maart […]

De weerspannigen zullen gebeten worden!

Dit is profetisch! Onderhoud uw relatie met God of u zult worden gebeten! Gepubliceerd op 16 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u […]

Laat u niet verblinden

Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Zie, het woord des Heren is hun tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen. Gepubliceerd op 27 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te […]

Verwerp Gods ware Profeten niet maar bid voor onderscheidingsvermogen!

Vele valse profeten wanen zich in deze eindtijd als een profeet, terwijl ze niet door God als Profeet zijn uitgekozen, en God heeft ook niet tot hen gesproken. U komt ze juist ook nu, veel tegen via het internet, velen sluiten zich daardoor bij voorbaat af voor de waarheid die door echte Profeten namens God […]

Wedersta de duivel, kinderkens!

Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. Gepubliceerd op 30 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen […]

Wie is er klaar voor die dag?

De bode engel Gods bracht deze boodschap met een beeldspraak. Gepubliceerd op 26 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 25 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen. Shalom! […]

Ik zal u verlossen, vrees hen dus niet!

Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des Heren hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben? Gepubliceerd op 16 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de […]

Onderzoek u zich vandaag nog

Ben jij nu echt wel klaar om Hem te ontmoeten of hoort u ook bij al die spotters die achter zullen blijven volgens waar de Here over gesproken heeft in de Bijbel? Gepubliceerd op 27 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

Ziet toe dat gij niet een Profeet Gods veracht!

Zie, Ik, JHWH, zend tot u Profeten. Maar Ik zeg u, van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Gepubliceerd op 3 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International […]