Don’t look upon the roaring of the evil one, but upon the victory of God

When the evil one mocks you, you should not enter into it. Definitely do not listen to his words! Just leave the mockers up to God. God will meet you, just like Nehemiah, and fight for you! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Jan 7, 2019 by Heiscoming12 […]

Zie niet op het brullen van de boze, maar op de overwinning van God

Wanneer de boze je bespot, moet je er dan niet op ingaan. Luister beslist niet naar zijn woorden! Laat de bespotters maar aan God over. God zal, net als bij Nehemia, u tegemoetkomen en voor jullie strijden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 jan 2019 door Evangelical […]

One recognizes who is really a Christian or is fake by the fruit

Just as the Prophets and Prophetesses of God were and are still hated, the Lord, Yeshua HaMashiach, was hated, and they spoke evil about Him. In these times satan uses the media, such as Twitter and Facebook, among other things, to start a gossip club. (After clicking the video, wait for a moment until it […]

Aan de vrucht herkent men wie echt een Christen is of nep

Zoals de Profeten en Profetessen Gods werden en nog steeds worden gehaat, zo werd ook de Heer, Yeshua HaMashiach, gehaat, en sprak men kwaad over Hem. In deze tijd gebruikt satan de media, zoals Twitter en Facebook, onder andere, om er een roddelclub te starten. (After clicking the video, wait for a moment until it […]

The flag of victory!

In many conquests, with many wars, they placed a flag at achieving a victory. Likewise, today a flag is placed with the logo of EvangelicalEndTimeMachine.com. This flag will never hang half-mast, although the enemy always wants to let God’s work hang half-masted, as for example through social media! (After clicking the video, wait for a […]

De vlag der overwinning!

Bij vele veroveringen, met vele oorlogen, plaatste men een vlag bij het behalen van een overwinning. Zo ook wordt er vandaag een vlag geplaatst met het logo van EvangelicalEndTimeMachine.com. Deze vlag zal nimmer halfstok hangen, hoewel de vijand het werk van God altijd halfstok wil laten hangen, zoals bijv. door social media! (After clicking the […]

Getrouwd met het beeldscherm!

BOODSCHAP GODS: TRING… TRING… TRING… ER KOMT WEER EEN BERICHTJE BINNEN! LAAT DEZE BELANGRIJKE BOODSCHAP U ECHTER WAKKERSCHUDDEN. MAAK TIJD VOOR ELKAAR! HET LIJKT WEL ALSOF VELEN TOTAAL OVERGENOMEN ZIJN! VELEN KIJKEN (EN LUISTEREN) MEER NAAR HET SCHERM VAN HUN MOBIEL, COMPUTER, ENZOVOORTS, DAN NAAR HUN PARTNER! Gepubliceerd op 7 aug 2014 door Evangelical Endtime […]

Sharing and RSS feed

Feel free to subscribe to the RSS feeds on our website: https://feeds.feedburner.com/EvangelicalEndtimemachine for the daily messages from the LORD in your mailbox!

God has opened His Hand

AUG 17, 2012  THE GOD OF ABRAHAM, ISAAC AND JACOB SPEAKS! LISTEN TO THIS POWERFUL WORD OF GOD BECAUSE EVERY WORD THAT GOD SPEAKS, WILL IMMEDIATLY  OCCUR! GOD SPEAKS I.A. TO DIFFERENT COUNTRIES. Published on Nov 6, 2012 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC Full view: Hello! On the night of […]