Ang kasalukuyang global RFID-chip na pagsambulat!

Nilathala noong Hunyo 22, 2015 ni mcac777 Propesiya at babalang mensahe ng Diyos tungkol sa kasalukuyang pag-unlad ng RFID-chip. Ngayon, ay ginagamit na talaga nila ang kabuuang pagkontrol sa lahat ng daku, mas makakabuti din ngayon na maging mas maingat! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC