Lach maar om de domheid van satan

Voorwaar, verheugt u in Mij en wees niet verdrietig, maar lach en juich om de domheid van satan, want hij brengt alleen maar door zijn smaad een heel groot loon voor de vervolgden in Mij tot stand, die de kinderen Gods genoemd worden. Gepubliceerd op 25 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te […]

Hoe herkent u een boze geest?

Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Gepubliceerd op […]

Pas op voor de techniek van hun gevallen engelen!

Waarschuwende en openbarende boodschap Gods: Pas op! Ons worstelen is niet tegen bloed en vlees maar tegen geestelijke, duistere machten die achter de antichrist en de paus en hun volgelingen werken. Gepubliceerd op 28 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

Trots en hoogmoed brengt velen ten val

Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, zij verdwalen liever dan dat men naar hun ondergeschikten luistert en naar de boodschappen Gods. Gepubliceerd op 26 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 25 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

Kwaadsprekerijen en losbandigheden maken de mens waardeloos in Gods ogen

Die een oor heeft laat hem horen wat de Almachtige God zegt in deze boodschap Gods. Net voor Zijn wederkomst velen zullen velen afvallen van het geloof en boze geesten navolgen en zich weer laten binden in slavernij. Gepubliceerd op 12 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

We zijn niets zonder de Almachtige

Sidder niet noch voor een vlieg of een mug of een slang of een draak of gevallen engel of waar men ook bang voor is. Gepubliceerd op 6 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 5 juli 2022, kreeg ik, Profeet […]

Streeft er naar om krachtig te zijn in de Here!

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Gepubliceerd op 8 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not […]

Wie zou zich tegen Hem kunnen verzetten en ongedeerd blijven?

Hebt gij toegeluisterd naar de raad Gods en de wijsheid u aangetrokken? Job 15, vers 8 Gepubliceerd op 27 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag […]

Vergeet niet dat God u veel gegeven heeft

Wees standvastig en onwankelbaar in Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus. Ten allen tijde overvloedig in het werk des Heren. Gepubliceerd op 29 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

Besef uw kracht in Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus en lach gerust om satan

Laat satan zelf zwijgen en wees een verschrikking voor de satan en hij zal wegvluchten als een bange hond met de staart van angst tussen zijn benen. Gepubliceerd op 25 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 april 2022, kreeg […]