Wees geen marionet van satan!

Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd! Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de […]

Is het een olifant of een kameel?

Men zagen hen van hoge aanzien, en mooie gekleed, en dachten dat ze slim waren, en alles wisten van de geschriften Gods, maar ze waren schijnheilig en slecht van binnen. Ze waren als een rode appel, maar rot van binnen. Gepubliceerd op 26 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not […]

Zet u in voor het werk van de Heer

Boodschap Gods: Wees vruchtbaar en doe goed tegenover Hem, uw Abba, Vader. Doe moeite, door u volledig in te zetten voor Zijn glorie en eer! Laat uw hart Zijn woorden vasthouden, en laten zij u tot zegen zijn. Gepubliceerd op 24 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not […]

Wees geen schijn-Christen

Waarschuwende boodschap Gods: Wees echt voor de Here! En wees een echte warrior, want ongeloof en geen weerstand bieden met de geestelijke wapenrusting maakt u tot een schijn-warrior! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do […]

Bigin wan boen 2019!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 27  dec 2018 nanga Precious De leki fa Gado wani, en de echt, Joe nafoe go kibri. Ondrozoekoe joesrefi grondig, en no camoufleer, soleki wan kameleon, bikasi Gado kari joe foe no de schijnheilig! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Start een goed 2019!

Wees zoals God u bedoeld heeft, en wees echt! U hoeft zich niet te verstoppen. Onderzoek u grondig, en camoufleer u niet, zoals een kameleon, want God roept u om niet schijnheilig te zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 27 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International […]

Laat Gods Heilige Geest in u werken!

Kadosh, Heilig is de Here, uw Abba, Vader, die u wil voeden en sterken. Wandel heilig en niet schijnheilig! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 27 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! […]

Laat Gods Heiligheid in u aanwezig zijn

Want wie Gods Heiligheid laat wegnemen, zal omkomen door de vijand, en verstikt worden. Laat het niet zover komen! Houd u vast aan Gods Heiligheid. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © […]

God is kadosh, heilig! en ‘Rome’ is schijnheilig! 

Boodschap Gods: Ze noemen zich ‘Heiligen’ in Rome! Maar God is kadosh, heilig! en Rome is schijnheilig! Rome wil dat het tegennatuurlijke als normaal wordt gezien, omdat velen onder de zogenaamde Heiligen zelf homoseksueel zijn! Gepubliceerd op 20 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

Onderzoek u eens! Wie ik? Ja, jij daar!

20-05-2014  PROFETISCHE, OPENBARENDE WAARSCHUWING GODS AAN VELE, REEDS EERDER GEWAARSCHUWDE, LANDEN, DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB: OPNIEUW WORDEN VELE LANDEN GEWAARSCHUWD! Gepubliceerd op 20 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Vandaag is het 20 mei 2014. Deze profetische, openbarende waarschuwing […]