Satan mit seinen gefallenen Engeln wirkt durch Menschen!

Halten Sie an der Wiederkunft fest und seien Sie geistlich wirklich bereit. In dieser Botschaft Gottes können Sie entdecken, wie Satan unter anderem mit seinen übermenschlichen, wissenschaftlichen Kenntnissen zu Werke geht, das das Wissen auf der Erde weit übersteigt und viele manipuliert. (Bitte warten Sie nach dem Anklicken des Videos einen Moment, bis es wiedergegeben […]

Satan and his fallen angels are working through people!

Hold on to the Second Coming, and to truly be ready spiritually. In this message from God you can discover how, among other things, satan works with his superhuman, scientific knowledge, which far exceeds the knowledge on Earth and manipulates many. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Mar […]

Satan met zijn gevallen engelen werkt door mensen heen!

Houd u vast aan de Wederkomst en wees echt klaar geestelijk. In deze boodschap Gods kunt u ontdekken, hoe satan onder andere te werk gaat met zijn bovenmenselijke, wetenschappelijke kennis, die de kennis op de Aarde ver te boven gaan, en velen manipuleert. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd […]

Don’t become conformed to this world!

Thus speaks the Lord, Yeshua HaMashiach, Isa, YHWH, Jesus Christ: Now where is your gift that distinguishes? Satan roars and wants to keep the children of God childish and ignorant of what is not from God. Be vigilant and not stubborn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Mar […]

Word niet gelijkvormig aan deze wereld!

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus: Waar is nu uw gave, die onderscheidt? De satan brult en wil de kinderen Gods kinderlijk houden en onwetend over dat wat niet uit God is. Wees waakzaam en niet eigenwijs! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 19 […]

Don’t let satan gain advantage over you!

Yeshua HaMashiach, Isa, YHWH, Jesus Christ, is warning His children in this message from God. Unfortunately, there are also many who underestimate the extraordinary knowledge of satan, the cunning serpent. And because he is afraid to show himself, he is more active through the people who easily allow themselves to be influenced. (After clicking the […]

Laat de satan geen voordeel op u behalen!

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, waarschuwt Zijn kinderen in deze boodschap Gods. Helaas zijn er ook velen, die de buitengewone kennis van de satan, de listige slang, onderschatten. En omdat hij vreest zich te vertonen, is hij meer actief via de mensen, die zich makkelijk laten beïnvloeden. (After clicking the video, wait for a […]

Resist the old serpent, satan, the devil!

Message from God: You there who are listening, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Holy is the Lord; be holy to Him, and not hypocritical. Put on the armor of God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Feb 28, 2019 by My Shalom Please share and do not change © BC […]

Weersta de oude slang, satan, de duivel!

Boodschap Gods: U daar die luistert, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig is de Here; wees Hem heilig en niet schijnheilig. Doe de wapenrusting Gods aan! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 28 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]

Signals in the world that man is taken over by evil

The total takeover of man is very visible! Among other things, cannibalism of one’s own children, gruesome rapes, in vitro fertilization via a deceased woman, and so on, are in full swing. And if you reject God’s messages, then you are rejecting God’s words, and you who are listening will ever have to be accountable. […]