Laat je niet wegroven uit Gods handen!

Velen zouden hun leven inzetten voor de Here, maar zijn nu een kind van de wereld geworden. Hoewel de Here zo vele tekenen voor deze schapen gedaan had, en gesproken had via de boodschappen Gods, lieten zij hun hart verharden en zijn hun ogen blind geworden. (After clicking the video, wait for a moment until […]

Satan and his angels end up in the fire!

Revealing message delivered by God’s messenger angel, in the almighty Name of Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, the King of kings. Yeshua showed Prophet Benjamin a big place in hell, where many angels were in the lava-like, bubbling fire. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on June 18, 2019 […]

God’s warning: You just copy it!

AUGUST 9, 2012  SCIENCE HAS INCREASED SO MUCH, THAT MEN DO NOT WANT TO BE A SUPER MAN, BUT LIKE GOD HIMSELF! ONE COPIES GENETIC MATERIAL. TAKE TO HEART WHAT THE LORD GOD SAYS ABOUT THIS! Published on Aug 9, 2012 by Heiscoming12 Please share, and do not change © BC Full view: Hello, welcome! […]

Proklamation: Ich leiste Widerstand gegen Satan!

Mit ihm, dem allerhöchsten Gott, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jesus Christus, sind Sie mehr als ein Überwinder! Seine allmächtige Kraft zerbricht jeden Angriff und jede Manipulation und Zauberei und Irreführung und jedes teuflische Klatschbollwerk Satans. Amen! (Bitte warten Sie nach dem Anklicken des Videos einen Moment, bis es wiedergegeben wird.) Veröffentlicht am 6. Juni 2019 von […]

Satan en zijn engelen komen in het vuur terecht!

Openbarende boodschap, overgeleverd door Gods bode engel, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. Yeshua liet Profeet Benjamin een grote plaats zien in de hel, waar vele engelen zich bevonden in het lava-achtige, borrelende vuur. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op […]

Proclamatie: Mi tenapoe agensi didibri!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 6 juni 2019 nanga Precious Nanga Hem, a moro hei Gado, Yeshua HaMashiach,JHWH, Jezus Kristus, joe de moro leki winiman! En almakti krakti en broko ala aanval manipulatie en tovroe-wroko en misleiding, en ala didibri roddelbolwroko foe satan. Amen! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Nothing can separate us from His power and love!

Dream vision: God shows Benjamin how to pray in the power of His Holy Spirit, and to set free those who are bound, by praying in Jesus’ Name. Benjamin finds himself in another time. Published on Jun 27, 2012 by Cindy Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On […]

Proclamation: I resist satan!

With Him, the Most High God, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, you are more than a conqueror! His almighty power breaks every attack and manipulation and sorcery and deception, and every devilish stronghold of gossip from satan. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on June 6, 2019 by […]

Proclamatie: Ik bied weerstand tegen satan!

Met Hem, de Allerhoogste God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar! Zijn almachtige kracht verbreekt elke aanval en manipulatie en toverij en misleiding, en elk duivels roddelbolwerk van satan. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 6 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International […]

Fear of the enemy is holding back your blessings!

Know that He, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ loves you, and is faithful and never failing. He makes no mistakes and knows what He is doing, and always passes on to His servants that which must happen soon. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on May 31, 2019 by […]