De satan haat Profeten!

Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn Profeten geen kwaad. Neem je voor hem in acht, gehoorzaam hem zonder tegenspreken, want hij handelt in Mijn Naam en zou jullie je opstandigheid niet vergeven. Mijn Naam is in hem. Gepubliceerd op 4 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12  Please share and do not […]

Echte warriors!

Welke macht of kracht of brandende pijlen van de duisternis deze warriors ook proberen aan te vallen, zij worden niet overgenomen door de duisternis of geïnfecteerd door hun werken. Gepubliceerd op 25 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben […]

Die letzten Zuckungen Satans!

Botschaft Gottes: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist – der Erwachsenentaufe – geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Schieben Sie es nicht mehr auf und bekehren Sie sich jetzt! Tja, und Satan brüllt natürlich und arbeitet gegen das Werk Gottes, weil er weiß, dass sich […]

Live Church Ruach Sunday Service – May 2020

Published on May 2, 2020 by Jeddy Piloton Live Church Ruach Sunday Service – May 2020 Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 55th live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8, Jesus […]

Satan’s last convulsions!

A message from God: Verily, verily, I say to you, unless a person is born of water and Spirit, – the adult baptism – he cannot enter the Kingdom of God. Don’t delay anymore and repent now! Well, and of course satan roars and opposes the work of God because he knows that his final […]

De laatste stuiptrekkingen van satan!

Boodschap Gods: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, – de volwassendoop – kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Stel niet meer uit en bekeer u nu! Tja, en de satan briest natuurlijk, en werkt het werk Gods tegen, omdat hij weet dat zijn definitieve einde nadert! Gepubliceerd […]

Put away the old leaven!

August 22, 2019  Treat each other as He has once borne and forgiven all your transgressions on the cross of Golgotha. Accept one another, then, for the glory of God, as Christ has accepted you! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on August 23, 2019 by Heiscoming12 Please share […]

Satan has gone out of control like a raving lunatic

A message from God: Verily, the fallen angels are at war, and very active. They use all the tricks, and power and strength, and burning arrows, to wound those who are in Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ. You need to understand this very well spiritually! Share this message with your friends and acquaintances. Published on […]

Satan is als een losgeslagen gek op hol geslagen

Boodschap Gods: Voorwaar, de gevallen engelen zijn in oorlog, en zeer actief. Ze gebruiken alle trucs, en macht en kracht, en brandende pijlen, om hen, die in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zijn, te verwonden. U moet dit heel goed geestelijk begrijpen! Gepubliceerd op 30 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please […]

Resist the old serpent, satan, the devil!

Message from God: You there who are listening, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Holy is the Lord; be holy to Him, and not hypocritical. Put on the armor of God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Feb 28, 2019 by My Shalom Please share and do not change © BC […]