Profetische boodschap: Reiki blootgelegd

21-06-2012  De waarheid over Reiki. De engel Gods doet een onthulling die de New Age wereld en Reiki beoefenaars wakker zal schudden. Onderzoek u en luister naar deze boodschap van God. De waarheid maakt u vrij! Gepubliceerd op 21 juni 2012 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share, and do not change! © […]

Don’t deny your faith!

Now who should be silent? Yes, satan! He who does not have the Son of God does not have life, and is silent because one is ashamed to testify of Him. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on January 9, 2020 by Ailyn Please share and do not change […]

Verloochen uw geloof niet!

Wie moet nu juist zwijgen? Ja, satan! Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet, en zwijgt, omdat men zich schaamt om van Hem te getuigen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 9 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not […]

Offenbarung 12 Der Kampf zwischen dem Drachen und dem Lamm Gottes

Botschaft Gottes: Der Drache, auch Teufel oder Satan genannt, führt auch jetzt am Ende der Tage, der Endzeit, den gleichen Kampf aus! Sie sehen es um sich herum, dass zwischen Gut und Böse ein geistlicher Krieg im Gange ist und dass es viel brutalen Hass und brutale Gewalt gibt. Der Drache führt Krieg gegen Gottes […]

Don’t look upon the roaring of the evil one, but upon the victory of God

When the evil one mocks you, you should not enter into it. Definitely do not listen to his words! Just leave the mockers up to God. God will meet you, just like Nehemiah, and fight for you! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Jan 7, 2019 by Heiscoming12 […]

Many have opened themselves up to Satan!

Satan knows no love, and the demons have already made many in the world think differently, while God made no mistakes when He created the man and the woman in His own image. It is being fought for the salvation of souls by God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) […]

Velen hebben zich opengesteld voor Satan!

Satan kent geen liefde, en de demonen hebben reeds velen op de wereld anders doen denken, terwijl God geen fouten gemaakt heeft toen Hij de man en de vrouw schiep naar Zijn beeld. Er wordt gevochten om het behoud van zielen door God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd […]

With the celebration of Christmas, satan is being worshiped!

REVEALING MESSAGE OF GOD, BROUGHT ON TO PROPHET BENJAMIN COUSIJNSEN! ONE CHOSE THESE PAGAN DAYS, IN ORDER TO FEAST AND PARTY LIKE ANIMALS! THE PAGAN TRADITIONS DISTRACT MANKIND FROM THE FULL TRUTH! Published on Dec 10, 2013 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On […]

Revelation 12  The battle between the dragon and the Lamb of God

A message from God: The dragon, also called the devil or satan, is now also carrying out the same battle at the end of days, the end times! You can see it around you, that there is a spiritual war going on between good and evil, and that there is much brutal hatred and violence. […]

Openbaring 12  De strijd tussen de draak en het Lam Gods

Boodschap Gods: De draak, ook wel duivel of de satan genoemd, voert ook nu dezelfde strijd uit in het einde der dagen, de eindtijd! U ziet het om u heen, dat er een geestelijke oorlog gaande is tussen goed en kwaad, en dat er veel brute haat en geweld is. De draak voert oorlog tegen […]