Si Saint Nicolas at Santa Claus ay nagmula sa Demonyo!

Nilathala noong Nov 10, 2013 ni mcac777 ALAMIN NA SI SAINT NICOLAS AT SANTA CLAUS AY TUNAY NGANG NAGMULA SA DEMONYO AT HINDI GANUN KA INOSENTE! ANG PANGINOON AY NAGBABALA, NA HUWAG MAKIBAHAGI SA MGA IDOLATRIYANG RITWAL NA ITO. PAKINGGAN O BASAHIN ANG TUNGKOL SA MGA ‘MAPAGKUNWARING’ PISTANG ITO. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC