Hangad sa Labing Halangdon ug pagkalos ug bag-ong kusog!

Published on May 13, 2015 by ocgng Usa ka mensahe sa Diyos: Nakita niya ang kahiladman ug ang kasingkasing sa tawo, ug nahibalo siya sa mga tinagoan niining duha. Ang Labing Halangdon nahibalo sa tanang butang nga mahibaloan ug nakasabot sa mga timailhan sa katuigan. Nahibalo siya sa tanan nga nabuhat kaniadto ug sa buhaton […]

Gunit ug padayon lang!

Published on November 13, 2014 by ocgng Usa ka mensahe sa Diyos: Ang Ginoong Adonai, Jesu-Kristo, ang imong Rabbouni, mihatag kanimo ug usa ka maanindot, mapinanggaon, balakanon ug pagdasig nga mensahe, ug namulong para kanimo: Duol Kanako sama sa usa ka bata, sa kanunay pag-ampo diha sa Akong ngalan, ug magmaduogon ikaw… Gunit ug padayon […]