Tangtanga kini kay kondili malaglag kamo sa walay katapusan!

Gimantala niadtong Oktobre 9, 2023 ni Virgincita Ayaw pagpa-impluwensya sa sinalikway nga mga anghel, nga mga espiritu sa pagdumot, kasina, kawalay pagtuo, kaselos, kaligotgot, panimalos, panag-away, pagbutangbutang, bakak pinaagi sa mga damgo, pagpatay, kasamok, paghikog, kahiubos, pagkamapahitas-on ug garbo, pagkagahig ulo, kahugawan, ug uban pang mga sala. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Pagbantay kamo, kanunay mag-alerto!

Gimantala niadtong Oktobre 16, 2023 ni Chello Busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi kanus-a ang agalon mopauli—sa hapon ba, sa tungang gabii ba, sa dili pa ang kaadlawon o sa buntag ba hinuon. Kon mokalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hiabtan nga nangatulog! Ang gisulti ko kaninyo gisulti ko usab sa tanan. Busa pagbantay […]

Paghinulsol, ug hatagig pagtagad ang pagdawat sa gugma ug pagpasaylo!

Gimantala niadtong Hunyo 13, 2023 ni Virgincita Sa pagkatinuod, dili kamo makatago gikan kang Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, ug magpadayon sa inyong pagkamapahitas-on ug garboso nga paglakaw, pagkawalay gugma ngadto sa uban, ug unya kamo moingon, “Ako usa ka Kristohanon!”, samtang sa tanan niini inyong gipasakitan ang mga pagbati ni Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus […]

Propetikanhon: Ang kasuko sa Ginoo dili mawala ngadto sa mga masupilon

Gimantala niadtong Mayo 30, 2023 ni Virgincita Bisan pa niining tanan, ang Rapture, ang Iyang kasuko wala gayod mapuypoy ang kasuko sa Ginoo tungod sa ilang pagka dili-balaan, pagka salingkapaw, anti-Kristohanon nga mga pamaagi, apan ang Iyang gamhanang kamot gituy-od gihapon. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Dad-a ang inyong halad sa paghinulsol, simbaha Ako, ug pagpakig-uli!

Gimantala niadtong Abril 18, 2023 ni Virgincita Mao kini ang kataposang pasidaan sa Dios: asa man kaha kamo mapaingon kon inyong undangon ang pagdawat sa mga pulong sa Dios nga gisulti sa Iyang tinuod nga Propeta sa kataposang mga adlaw? Ang Ginoo namulong diha kaninyo: Sa pagkatinuod, ipiko ang inyong mga tuhod, pagpakita ug pagtahud, ug […]

Likayi ang mga tigpakaron-ingnon nga pamaagi sa mga chameleon

Gimantala niadtong Marso 30, 2023 ni Virgincita Apan kini sila nagsulti ug dautan sa bisan unsang butang nga wala nila mahibaloi. Nalaglag sila niining mga butanga nga natural nilang nasabtan, sama sa mga binuhat nga walay rason. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Pagkupot ug magnifying glass sa inyong kaugalingon!

Gimantala niadtong Marso 20, 2023 ni Virgincita Ablihi ang inyong kaugalingon ngadto sa Kadosh, Balaang Espiritu sa Dios uban sa kadayag ug pagtugyan ug pagpaubos ug pagbati sa sala. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC