Wie koppig en eigenwijs blijft zal in de poel des vuurs geworpen worden!

Zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jacob, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  “Velen moeten zich bekeren voordat het ook voor hen te laat is.” Gepubliceerd op 8 Oktober 2020 by Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Full view: Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op […]

De kinderjaren van Profeet Benjamin

Boodschap Gods, overgebracht in de almachtige en waarachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Toen Benjamin nog heel jong was, kreeg hij vaak de bijnaam ‘engeltje van God’ te horen, en werd hij dikwijls uitgelachen. Ja, als kind al werd Benjamin niet altijd serieus genomen, vanwege dat hij over de Hemel sprak […]

Profetisch: 5 Onthullingen in de nacht

BENJAMIN COUSIJNSEN WORDT IN DE GEEST MEEGENOMEN DOOR EEN ENGEL GODS. HIJ KOMT OP VERSCHILLENDE PLAATSEN, WAAR HEM ONTHULLINGEN WORDEN GEGEVEN. LUISTER NAAR DE WOORDEN VAN DEZE DIENSTKNECHT GODS! Gepubliceerd op 31 januari 2012 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12  (incl. new audio) Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

Ben ik als Christen automatisch behouden?

Aanvaard Zijn kadosh, heilige onderricht vanuit de Troon des Hemels: Als u Christen bent, wil het nog niet zeggen, dat u dan automatisch behouden bent en op uw gewenste bestemming zult aankomen. Laat deze boodschap uw redding zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 17 mei 2019 door […]

Vele kerken zijn het eigendom van satan

Profeet Benjamin Cousijnsen laat u zien, wat er is gebeurd met vele kerken. Hoewel men een deel hoort te zijn van het Lichaam van Christus, zijn velen het eigendom van satan, zowel hun kerk en denken. Alles is toegestaan, zolang de kerk maar gevuld is! (After clicking the video, wait for a moment until it […]

Alsof u de hel kust!

Dit is een waarschuwende boodschap van God. Roken is zonde. Als u een roker kust, is het alsof u de hel kust! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 29 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Welkom! Op […]

Wees een kerk zoals God het bedoeld heeft!

Velen bedroeven God, en spotten met de Tien Geboden en de Heilige woorden, die Hij gesproken heeft in de Heilige Geschriften. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 20 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! […]

Al een tattoo of piercing of andere verminking in je lijf?

Boodschap Gods: Dit is pas een coole boodschap, want de Heer richt zich speciaal tot jou vandaag, die al tattoos of piercings, enzovoorts, heeft. Deze boodschap Gods werd vandaag 100% overgeleverd door de engel Gods, Reparado, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de enige ware God, Adonai, JHWH, El Elohím, de God van Abraham, […]

Vuurtje erbij?

Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, al werkt gij 100% voor Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en schreeuwt u “Bekeert u!” van de daken af! Er is maar één rookruimte, waar gij terechtkomt, waar volop gerookt wordt: de hel! Gepubliceerd op 28 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige […]

God kiest niet voor uw verslaving, uw afgod!

Boodschap Gods: Bent u een rookverslaafde, maar wel een Christen en/of een goed mens? En u zegt, “Maar ik doe veel voor de mensen!” De Heer laat u onder andere weten: als u blijft volharden in uw zonde, uw verslaving, dat noch hemel noch diepte u zullen kunnen redden voor het eeuwige leven in de […]