roddelen

Je doet niet mee aan hun roddelbox

14-09-2017  Ze beweren dat je gek bent en aan Godsdienstwaanzinnigheid lijdt. Je bent een Christen, die ook nog eens de Heer dient. Ze hebben je ontdekt, en je bent hun mikpunt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hartelijk welkom! Dit is een boodschap, woord… Continue reading

Verstaat en begrijpt u nu wat God tot u zegt?

13-07-2017  Helaas bewandelen sommigen in de kerkbedieningen de weg met rotte vruchten. Lees of beluister de volledige boodschap Gods. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 13 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua… Continue reading

Warriors van de laatste dagen

Gepubliceerd op 1 dec 2016 door Evangelical Endtime Machine International Wie je ook bent, de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent je. Hij wil je redden en wil dat je behouden wordt. Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Zoals u al gehoord hebt, hoort u de naam ‘Warriors of the last days’.
En zo heeft de Heer deze naam gegeven, zodat wij in Zijn kracht, van Yeshua… Continue reading

Aan u die roddelt en kwaadspreekt in een praatcafé roddelbox!

Als u deelneemt om onheilig te zijn, en zit te roddelen en kwaadspreken in een praatcafé roddelbox, mag u zich niet eens Christen noemen. Gepubliceerd op 15 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 15 juli 2016 bracht Gods bode engel, woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik… Continue reading

En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig!

Vermanende boodschap van God: Vele kerken noemen zich kerk, maar zijn geen kerk. Hoor aandachtig wat de Here Jezus Christus tot u spreekt! Gepubliceerd op 28 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 28 juli 2015 bracht de bode engel van God, namens de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob,… Continue reading

Laat u niet ondersneeuwen!

04-04-2013  BENT U STERK GENOEG OM U NIET TE LATEN ONDERSNEEUWEN DOOR DE SATAN? HOE IS HET MET UW DOEN EN LATEN? WIE VAN HET LEVEN HOUDT EN HET GOED WIL HEBBEN, MOET ZIJN TONG BELETTEN KWAAD TE SPREKEN! Gepubliceerd op 4 apr 2013 door Evangelische EindtijdSpace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 4 april 2013 bracht de bode engel Gods de… Continue reading

Het verleden is voorbij!

JEZUS CHRISTUS VERGAF ALLE ZONDEN UIT UW VERLEDEN. BOODSCHAP GODS, WOORD VOOR WOORD, IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN EEN ENGEL VAN GOD, OPGESCHREVEN DOOR GODS WARE DIENSTKNECHT, PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. Gepubliceerd op 1 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 1 april 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk… Continue reading

Ernstige waarschuwing van de Here God zelf!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, GIJ WIST: WIE PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN ALS PROFEET AFWIJST, HEEFT MIJ – ZO SPREEKT DE HEER TOT U – DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, DE GOD VAN ISRAËL, OOK AFGEWEZEN! Gepubliceerd op 9 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 9 januari 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de… Continue reading

Aan hen die achterbleven!

AAN HEN, DIE VELE ZIELEN AFHIELDEN VAN DE WAARHEID GODS, DOOR TE ZEGGEN DAT ZIJ NIET MOESTEN LUISTEREN NAAR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! Gepubliceerd op 12 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 12 augustus 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap van de almachtige God over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet u in de… Continue reading

Commando: 1 hand + 1 groet + 1 brede glimlach + 1 Judaskus!

BOODSCHAP GODS VOOR IEDERE CHRISTEN: DAAR ZIJT GIJ WEER IN UW KERK. OP COMMANDO VAN DE KERK VOORDIENST GEEFT GIJ: 1 HAND EN 1 GROET EN 1 BREDE GLIMLACH EN… 1 JUDASKUS! LEES EFEZIËRS 4:17 Gepubliceerd op 15 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.… Continue reading

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Search
Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Call out!

Are you a born again Christian and do you stand behind the messages from God given to Prophet Benjamin Cousijnsen? And are you completely fluent in your language as well as in English, and are you able to translate 100% from your own language to English, using email? Then you are warmly invited as a volunteer to help in this ministry to the honor of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, in order to work together with Marion, the secretary of the Evangelical EndTime Machine.
Ruacha, Yeshu, Shalom!