Of u bekere zich nu of u gaat voor eeuwig verloren!

Boodschap Gods: Word nuchter en bekeer u, en weerhoud uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken! Mijn aangezicht is tegen hen, die het kwade doen en dergelijke dingen bedrijven. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International […]

Houd kwaadsprekers en roddelaars op afstand!

De ogen van de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn overal; zowel de goeden als de kwaden houdt Hij in het oog. Neem deze boodschap serieus! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 12 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

Roddelaars en kwaadsprekers behoren niet in de Hemel

Verzadig u met deze volle waarheid! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft mij, Rafaël, gezonden, om ulieden het volgende te betuigen. Deel deze boodschap zoveel mogelijk. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 18 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change […]

Ik, de Here, heb de duisternis en onvruchtbare werken ontmaskerd!

Ik de Here, JHWH, zag uw verborgenheden, en heb uw onverstandige wandel als onwijs gezien, en alle bitterheid, gramschap, toorn, gevloek en kwaadaardigheid! Zie, u overvalt een plotseling verderf. U die luistert, laat u niet vangen door het web van het kwaad, en laat u niet vergiftigen door haters, die Gods werken en Gods gezalfde […]

Een verstandig mens versus een dwaas 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, laat u in deze boodschap Gods heel goed zien, dat er toen, maar ook nu, velen dwaas zijn en ongehoorzaam, en dat vandaag de dag weinig is veranderd! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 1 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International […]

En no gi pasi foe kom gersie grontapoe!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 19 maart 2019 nanga Precious So Masra en taki, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Kristus: Pe joe presenti de now,di difrenti? Didibri  en brult en a wani hori dem pikin foe Gado leki pikinnegre-fasi bikasi abra sani di no komopo foe Gado. Me Begi yoe prati ma no kenki […]

Word niet gelijkvormig aan deze wereld!

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus: Waar is nu uw gave, die onderscheidt? De satan brult en wil de kinderen Gods kinderlijk houden en onwetend over dat wat niet uit God is. Wees waakzaam en niet eigenwijs! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 19 […]

Satan, de vader van de leugen, verraadt zich!

De satan stond niet vast in de waarheid, en heeft altijd gesuggereerd dat God een leugenaar was, terwijl hij zelf de vader van de leugen was. Maar op die dag, de Dag des Heren, zal de Heer van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots, tegen ieder die zich verheven […]

Profetische boodschap aan de kwaadsprekers die Gods werken kapot willen maken!

Alle boodschappen zijn profetisch, zowel de boodschappen over roddelaars en kwaadsprekers. Juist de zogenaamde Christenen, die de Bijbel en Gods woorden niet begrijpen, spreken roddel en kwaad, en zien niet dat zij vergiftigd zijn met zwart zaad. Zij realiseren zich niet dat zij vechten tegen God! (After clicking the video, wait for a moment until […]

Kwaadsprekers zullen de Hemel niet binnenkomen

Want alleen in de hel bevinden zich de haters, de roddelaars en kwaadsprekers. De Hemel is te heilig voor hen! Wie zich nu niet bekeert, zal Gods hand nu ook snel gaan bemerken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 29 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please […]