Breng de liefde van God tot uiting

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Verder sprak de bode engel Gods in deze boodschap ook in beeldspraak. De volle boodschap kunt u verder lezen of beluisteren. […]

Niemand zal over u zegevieren dappere held!

Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Gepubliceerd op 7 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus […]

Wie is uw vader?

Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. Gepubliceerd op 15 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 14 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

Laat het kwaad en de liefdeloosheid geen wortel in u schieten

In deze boodschap die de engel des Heren sprak, gaat om de woorden Gods over de liefde en sprak in beeldspraak over iemand die Corry heet. Zo zijn er velen zoals zij, sprak de engel. Gepubliceerd op 12 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

De Heer spreekt tot u die zichzelf aangesteld heeft

In deze boodschap heeft de Here God tot u gesproken. Een schijnheilige die niet gehoorzaam is aan God en die zichzelf onder andere heeft aangesteld als pastoor, en de Here God besteelt, zal zeker in de hel geworpen worden. Gepubliceerd op 27 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te […]

Laat niets aanstotelijks u wegtrekken van God!

Open uw geest voor deze boodschap en zie deze waarheid onder ogen en word hervormt in uw denken en wandel, en bekeer u. Gepubliceerd op 12 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Deze boodschap wordt gebracht door de bode engel […]

Velen zullen niet door de hemelse poorten gaan

In deze boodschap Gods spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u en waarschuwt u voor het kwaad. De Here zei: Voorwaar, wandel in het goede, want in het kwaad wordt de hel bereid voor wie daarin wandelen! Gepubliceerd op 29 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet […]

Alle geweld keert terug op de mens zijn/haar eigen schedel

Waarschuwingsboodschap van God: Een engel van de Heer kwam vandaag met een perkamenten brief en leest kort een belangrijke waarschuwing van de Heer voor. U bent gewaarschuwd! Gepubliceerd op 23 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 22 november 2022, […]

Ik zal u verlossen, vrees hen dus niet!

Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des Heren hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben? Gepubliceerd op 16 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de […]

Wees waardig geacht in Gods ogen!

Laat uw geloof zeer toenemen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zodat uw liefde jegens elkander sterker wordt. Gepubliceerd op 30 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die […]