Blijf wakker in de liefde

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4:8 Gepubliceerd op 16 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil […]

Laat uw geloof alleen rusten op de kracht van God

Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. Gepubliceerd op 8 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]

Wrok en woede zijn afschuwelijk, alleen een zondig mens geeft zich hieraan toe

Zo spreekt de Here: Wees niet langer vijandig maar vrees Mij, de Here, en houd u aan Mijn geboden. Gepubliceerd op 25 maart 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

Laat uw tong niet gebruiken om kwaad over te brengen

Kwaadsprekerij en roddelen over anderen geeft aan dat men niets geleerd heeft, van wat de Here gesproken heeft. Gepubliceerd op 21 maart 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 20 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die […]

De Twee Getuigen zullen de woorden Gods spreken

Zo zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Maar gij, de Twee Getuigen, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn zoals satan; doof, eigenwijs, trots, ongeestelijk en weerspannig. Gepubliceerd op 17 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

Geen moordenaar heeft het eeuwige leven

Waarschuwende boodschap Gods: In deze boodschap Gods, waarschuwt God jullie, artsen en medeplegers, die levens beëindigen met wens of zonder. Ook spreekt de Almachtige God over zelfmoord, roddelen, beledigingen en kwaadsprekerijen als kwalijke dingen en neemt het als moord. Stop ermee, of u gaat eraan! Gepubliceerd op 13 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International […]

Wie aldoor roddelt en kwaad spreekt over anderen, is ongeschikt voor de Hemel

Voorwaar, vermijd hen, die als een listige slang verleiden en onenigheden en roddel, onder andere, willen veroorzaken, mijd hen. Want zulke lieden dienen niet Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, maar hun eigen buik en misleiden door schoon klinkende en vrome taal, de harten der argelozen. Gepubliceerd op 30 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International […]

De dingen die een mens onrein maken

Zo spreekt de Here God, Adonai, Elohím, Tz’va’ot, onze Almachtige God, Abba, Vader: Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden! […]

Proclamatie: Mi tenapoe agensi didibri!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 6 juni 2019 nanga Precious Nanga Hem, a moro hei Gado, Yeshua HaMashiach,JHWH, Jezus Kristus, joe de moro leki winiman! En almakti krakti en broko ala aanval manipulatie en tovroe-wroko en misleiding, en ala didibri roddelbolwroko foe satan. Amen! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Proclamatie: Ik bied weerstand tegen satan!

Met Hem, de Allerhoogste God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar! Zijn almachtige kracht verbreekt elke aanval en manipulatie en toverij en misleiding, en elk duivels roddelbolwerk van satan. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 6 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International […]