De oorzaak en denkwijze van een narcistische persoon

In deze boodschap wordt benoemd wat een narcist is. De bode engel bracht deze woorden over in de naam van Jezus Christus, YHWH, Yeshua HaMashiach. Een narcist houdt niet van zijn of haar naaste en gaat tegen Gods woord in en houdt alleen maar van zichzelf en manipuleert anderen om zichzelf zekerder en veiliger te […]

Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen?

De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. Gepubliceerd op 11 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 oktober kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode […]

Oefen geduld onder elkander!

Dit moet gij doen: spreek waarheid onder elkander, oefen geduld, en eerlijke en kadosh, heilige heilzame rechtspraak uit in uw poorten; beraam in uw hart elkanders onheil niet. Gepubliceerd op 2 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 01 oktober kreeg […]

Laat u niet door satan tegenhouden om in de hemel te komen!

De duivel wil ook niet hebben dat u in de hemel komt en is altijd al jaloers geweest, zowel op God en alswel op Zijn engelen, en broeders en zusters in de HEER! Alleen wie trouw blijven aan Hem en geen kwaad doen, komen in de hemel, en zullen zoals de trouwe engelen door God […]

Wie hoogmoedig is zal stof bijten wanneer de dag van de Almachtige aanbreekt!

Voorwaar, men zal worden vernederd en zijn of haar hoogmoedigheid en trots, zoals een struisvogel met zijn kop onder de grond willen wegstoppen voor de Almachtige! Gepubliceerd op 25 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, […]

Ik ben met u als u uw zonden belijdt

Roddel, haat en allerlei kwaad komen niet uit Mij voort maar uit satan; dat zoudt gij toch moeten weten. En ook kwaad vergelden met kwaad is uit den boze, en wat uit Mij komt is anders. Gepubliceerd op 21 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Profetisch: De toorn des Heren zal zich niet afkeren van de opstandelingen

Ondanks dit alles, de Opname, keert zijn toorn zich niet af van hun onheilige, schijnheilige, antichristelijke wandel en blijft de krachtige hand Gods uitgestrekt. Gepubliceerd op 30 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 mei 2023, kreeg ik, Profeet […]

Bemoedigt elkaar!

Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Gepubliceerd op 22 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 21 mei 2023, […]

Niemand of wat dan ook, kan Hem, Yeshua, Jezus tegenhouden!

Hij is het, Yeshua HaMashiach, die genade gaf en uw zwakheid op zich nam en de strijd aanging met het kwaad en u stevig vasthield met Zijn eindeloze liefde! Gepubliceerd op 14 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 13 […]