Show Yeshua HaMashiach holy respect with all your heart and soul

Let us bow down and worship with dignity, with all angels, worthy of Him, the King of kings. For His reign, from the Lion of Judah, is forever! Yes, this message is for you. Receive it and feel it in your heart and soul. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) […]

Proclaim your victory!

PRAY THIS PRAYER WITH AN OPEN HEART, FULL OF RESPECT. Published Jul 19, 2014 by Cindy Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On July 19th, 2014, Prophet Benjamin Cousijnsen received the following message from the messenger angel of God, which I’d like to share with you. Shalom! […]

Toon Yeshua HaMashiach heilig respect met heel uw hart en ziel

Laten wij waardig, met alle engelen, waardig voor Hem, de Koning der koningen, buigen en aanbidden. Want Zijn heerschappij, van de Leeuw van Juda, is voor eeuwig! Ja, deze boodschap is voor u. Ontvang het en voel het in uw hart en ziel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd […]

Prick up your ears before the King of kings

And be open and humble to your Abba, Father, and go into worship with a spirit full of awe and respect, for He is Kadosh, Holy, and Mighty! Remember what He has done for you. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Mar 7, 2019 by Faa-iza Please share […]

Spits uw oren voor de Koning der koningen

En wees open en nederig naar uw Abba, Vader, en ga in aanbidding met een geest vol ontzag en respect, want Hij is Kadosh, Heilig en Machtig! Gedenk wat Hij voor u gedaan heeft. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International […]

Show respect to the elderly

Verily, have respect for his or her gray hair. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Jun 22, 2018 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On June 22nd, 2018, the following message of God was brought on, word […]

Respect! (English version)

FEBRUARY 28, 2013  A MESSAGE FROM GOD, BROUGHT BY THE MESSENGER ANGEL OF GOD, IN THE NAME OF YESHUA HAMASHIACH, JESUS ​​CHRIST. IS EVERYONE WORTHY OF RESPECT? ASKED THE MESSENGER ANGEL OF GOD TO GOD’S PROPHET OF THE LAST DAYS. Published on Feb 28, 2013 by The Lamb Is Worthy Please share and do not […]

Receive honor and respect in your turn!

Verily, pride brings rejection. But a humble spirit and a listening ear to your neighbor, and understanding, will ensure that they will honor you. Published on Sep 30, 2016 by My Shalom Please share and do not change © BC Full view:  Shalom, warmly welcome! On September 30th, 2016, the messenger angel of God brought […]

Ontvang op uw beurt eer en respect!

Voorwaar, hoogmoed brengt verwerping. Maar een nederige geest en een luisterend oor naar uw naaste, en begrip, zullen ervoor zorgen dat men u zal eren. Gepubliceerd op 30 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk welkom! Op 30 september 2016 bracht de bode […]

Ongeacht de handicap, hebt respect en ontzag voor uw naaste!

Hebt, ongeacht welke handicap hij of zij heeft, respect voor uw naaste! Gepubliceerd op 15 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op 15 augustus 2016 bracht Gods bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet u […]