redding

Deze Rots kwam niet om te verpletteren!

24-08-2017  Er is een Rots, die niet kwam om te verpletteren, maar om te redden. Kent u Zijn naam al? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 24 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Met Profeet Benjamin Cousijnsen; ik start nu met de boodschap. Shalom! Ik begroet u… Continue reading

Een door God ingestelde Oudtestamentische doodstraf

Voorwaar, stap in de time machine, en luister aandachtig, want er is geen wet hoger dan die van God! Zelfs de doodstraf werd door God zelf ingesteld na de wereldwijde zondvloed. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 17 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Gods bode engel bracht… Continue reading

Draagt u de juiste kleding al?

Wanneer u voor God komt te staan, moet men ervoor zorgen dat men niet naakt is, of kleding draagt die bevlekt is. Lees hoe u gratis deze smetteloze feestwaardige kleding kunt ontvangen in de boodschap Gods. Gepubliceerd op 5 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom, hartelijk welkom! Op 5 oktober 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord… Continue reading

Ik gaf Mijn Koninkrijk op om jou te zoeken en te redden!

Boodschap Gods: Red je en laat je redden door JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus! De Heer spreekt in deze boodschap tot jou, en zegt je ook: Ik gaf Mijn Koninkrijk op om jou te zoeken en te redden! Gepubliceerd op 30 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op woensdag 30 maart… Continue reading

Hij heeft Zijn bloed gegeven!

Boodschap Gods: JHWH maakte de weg vrij tot de Vader, door u Zijn liefde en lichaam en bloed te geven! Gepubliceerd op 10 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 10 maart 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Heeft u een Bijbel… Continue reading

Kom, zet die stap!

Boodschap Gods: Wat heb je te verliezen? Hij wil je een totaal nieuw leven geven. Kom, zet die stap! Beluister of lees de hele boodschap. Gepubliceerd op 20 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 20 januari 2016 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet… Continue reading

Red mijn familie!

Boodschap Gods: ‘Red mijn familie’ is een wens van velen. Maar wat gebeurt er, als uw kind wel de keuze heeft gemaakt voor de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en u geen keuze voor Hem wilt maken? U krijgt het antwoord in deze boodschap! Gepubliceerd op 10 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben… Continue reading

Red uw leven!

Boodschap Gods: De bode engel Gods gaf alle woorden, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in naam van Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach (in het Hebreeuws is de naam: Yeshua HaMasiach, zoals velen reeds weten), door aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Onder andere: Voorwaar, keer de wereld, die vleselijk is, en al wat niet uit God is, de rug toe. Al lijkt… Continue reading

In de eeuwigheid, in de hemel zult u zijn!

Boodschap Gods: Nodig Hem, de Zoon van God, in volle eerbied uit! Wie tot Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen. Hij is een Beloner voor wie Hem ernstig zoeken! Gepubliceerd op 16 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Marta Cousijnsen, echtgenote van Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 16 juli 2015 ontving Benjamin… Continue reading

De uitzending naar Chabolas! (in Spanje)

DE OUDERS VAN REAGINA WAREN SPAANSE CHRISTENEN, DIE TIJDENS EEN STRAATEVANGELISATIE JEZUS CHRISTUS LEERDEN KENNEN ALS HUN VERLOSSER EN MIDDELAAR! ZIJ VERONGELUKTEN, HUN DOCHTERTJE VAN 3 JAAR DWAALDE AF! Gepubliceerd op 2 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 2 december 2013 bracht de bode engel, Rafaël, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! ik… Continue reading

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Search
Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Call out!

Are you a born again Christian and do you stand behind the messages from God given to Prophet Benjamin Cousijnsen? And are you completely fluent in your language as well as in English, and are you able to translate 100% from your own language to English, using email? Then you are warmly invited as a volunteer to help in this ministry to the honor of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, in order to work together with Marion, the secretary of the Evangelical EndTime Machine.
Ruacha, Yeshu, Shalom!