Niet alle vissen worden behouden

Velen zijn niet ééns uitgekozen als dienaar en ze hebben zich zelf aangesteld en niet door God zelf. Denk niet dat de slechte vis en het goede vis samen in koninkrijk Gods komen. Gepubliceerd op 7 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Wijsheid woont bij de schranderheid

20-02-2021 Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd. Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben. Neemt mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven uitgelezen goud. Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan […]

Hoe staat u beschreven in het kadosh, heilige Boek des Levens, denkt u?

Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. De HERE verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten. Gepubliceerd op 25 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op […]

Deze woorden laat u treden op rechte paden

Nu dan, zonen “en dochters”, luistert naar mij, slaat acht op de redenen van mijn mond. Zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij levend door uw gerechtigheid. Gepubliceerd op 30 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 November 2020, […]

Vrees niet, Hij is het die u beschermt!

De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN. Gepubliceerd op 27 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 Oktober […]

Heb de identiteit van Christus!

Toon barmhartigheid aan iedereen, zoals u genade hebt ontvangen van Christus Jezus. Doe dit als een voorbeeld om de zondaars te laten zien dat Jezus in u is. En leef door geloof in de Zoon van God, die u allen liefheeft en die Hij zichzelf in uw plaats heeft gegeven. Gepubliceerd op 16 Oktober 2020 […]

God is een rechtvaardige Rechter!

Voorwaar, wees betrouwbaar, en doe niet telkens beloften, die u telkens uitstelt. God gaf u een mond, niet alleen om te eten en te drinken, maar om te getuigen en om Hem groot te maken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine […]

Boodschap Gods: Wee de goddeloze!

Wie zich niet bekere van zijn of haar boze wandel, zal, samen met zijn of haar kwade, trotse wandel, in het dodenrijk neergeworpen worden! Dan zullen de ogen der blinden geopend worden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share […]

Jeruzalem, gij zult niet blijven wenen; als u Mij aanroept zal Ik u genadig zijn!

Profetische, mededelende boodschap over Israël. Want dit staat vast: de Heer zal zich over Israël ontfermen en haar genadig zijn, wanneer zij roept! De ogen van de Here, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn op Israël, en Hij zal Zijn volk genadig zijn, wanneer het van harte tot Hem roept, en zal hen verlossen uit […]

God is rechtvaardig!

Hij zal altijd rechtspreken. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 26 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 26 april 2017 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik graag […]