In Hem is uw arbeid echt niet tevergeefs; wordt daarom vurig van Geest!

Weest standvastig en onwankelbaar te allen tijde overvloedig in het werk des Heren! Gepubliceerd op 26 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 25 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die werd overgebracht door de bode engel […]

Vertrouw op Mij, uw HERE, die bij u is

Dit is een bemoedigende boodschap Gods; de Heer zegt u o.a; Vertrouw op Mij, de Here, die bij u is, met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht en gedachten niet. Gepubliceerd op 5 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! In de middag van […]

Dit zijn de waarachtige profetische woorden van God

En zegt: Verlos ons, o God van ons heil, ja, verzamel ons en red ons uit de liefdeloze en ongehoorzame volken, opdat en omdat wij uw kadosh, heilige naam willen loven, en ons willen beroemen voor eeuwig in uw hemelse lof en hof. Gepubliceerd op 3 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te […]

Maak tijd en onderhoud uw relatie met Mij

Dit is een boodschap Gods met een oproep om dagelijks zijn boodschappen te overdenken, een luisterend oor te geven en tijd te nemen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en zo klaar te zijn voor vertrek. Gepubliceerd op 22 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]

Wees geestelijk volwassen

Voorwaar, u zou u echt kunnen afvragen; wie is nu kinderlijk, of gedraagt zich als een baby? Gepubliceerd op 31 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 30 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die […]

Door de zalving betoonde zij zoveel liefde

De volgende boodschap brengt in uw gedachten wellicht de herinnering terug aan een gebeurtenis die plaatsvond ten tijde dat de Heer in het huis van de farizeeërs was. En wat zou uw reactie zijn op deze persoon? Het is belangrijk om de volledige boodschap aandachtig te lezen of te beluisteren. Gepubliceerd op 27 maart 2023 […]

Blijft u dan ook trouw als de Heer u op de proef stelt?

Bent u ook zo vroom en oprecht als Job en godvrezend en wijkende van het kwaad in de wereld? Gepubliceerd op 9 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 8 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap […]

Wanneer de Heer iemand beproeft, komt de waarheid aan het licht

Voorwaar, zelfs vele schuldigen, die zondaar zijn, zeggen: ‘ik heb in onschuld gewandeld’, maar zij hebben gewandeld naar hun eigen wens. Gepubliceerd op 16 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de […]

Waarom slaat gij Mij?

En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen. Gepubliceerd op 5 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

Beijver u om naar de wil van God te leven

Als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Gepubliceerd op 7 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 september 2022, kreeg […]