Openbarende boskopoe foe Gado abra Chatbots

Ding poti a boskopoe disi tapoe 27 augustus 2019 nanga Precious Dem ben taigi en waarskow joe keba, dati robot de ala sei en dem plei wan bigi rol. Baka foe a scherm dem poti chatbots, en a sorgoe gie problema en foe broko trow di tenapoe na en nem! Natuurlijk tra sortoe robots de, […]

Begi a begi disi komopo foe joe hati

Ding poti a boskopoe disi tapoe 21 augustus 2019 nanga Precious “Oh Adonai, Abba, Tata, mi Masra en Kownoe foe kownoe, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Kristus! Nanga saka-fasi ontzag en respect mi opo mi hati sieli en verstand, foe kom inisei…” Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Profeti Benjamin en Profetes Theresa dem na troe eindtijdprofeti foe Gado

Ding poti a boskopoe disi tapoe 15 augustus 2019 nanga Precious Ernstig boskopoe foe Gado: Foetroe, kadosh, santa en blesi gi dem wan, di no en waai nanga ala winti nanga falsi bedriegi wrokoman! Joe kan feni genoeg sani abra dem two getuigi foe Gado ini da Evangelical EndTime Machine. Satan na wan na-aper en […]

Gado en keurt a tegennatuurlijk af, 100%!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 5 augustus 2019 nanga Precious Waarskow boskopoe foe Gado: Meki disi de duidelijk. Gado no meki foutoe. Leti nangra doegroe no en go makadra, wiensi fa libisma en si alasani normaal ini a doengroe grontapoe disi. Libisoema en taki: “Dem moesoe teki oenoe leki fa wi de”. En wiensi […]

No loekoe go na baka, ma losoe en loekoe go na fesi

Ding poti a boskopoe disi tapoe 2 augustus 2019 nanga Precious No bribi en loekoe go na baka sa psa keba, en sorgoe gi feti nanga sari nanga hatibron. Leki lobiwan foe Gado joe moesoe leri foe loesoe. Lobiwan gwe, nanga a roetoe! Haka en poeroe en loekoe go na fesi! Me Begi yoe prati […]

En goddelijk krachti en broko dem sondoemachti!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 24 juli 2019 nanga Precious Pikin foe a Moro Hei wan, kom na Hem ini begi nanga wan saka fasi hati di foeroe nanga ontzag. Prijse joe Abba, Tata, belijdt joe sondoe en di no bribi, en aksi pardon, dati joe misleid en breni doro foe arki na lolotaki […]

Gado taki, Ini a nem foe Modo dem kiri!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 5 juli 2012 nanga Precious A wreed jacht foe satan foe pori a grontapoe noiti a tapoe. Joe no moesoe kiri! En na dem meti dem kiri! Ini a boskopoe disi Gado en taki nanga dem sma disi. Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BD

Paus Franciscus en streeft foe wan wereldreligie

Ding poti a boskopoe disi tapoe 9 juli 2019 nanga Precious En a denki abra: dati a no en meki noti wiensi religie libisma de, bikasi alamala en go na wan Gado. Allah de a papa foe wi ala, dati Paus Francicus taki, a instrumenti foe satan. Me Begi yoe prati ma no kenki noti  […]

Oen wiki drape, Sodom generatie!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 3 juli 2019 nanga Precious Profetische, waarschuwende boskopoe foe a Almakti Gado foe Abraham, Izaak en Jakob gi joe, di moe draai joe libi foe joe afkondrei nanga fisti waka. Foeroe kondre en kisi waarskow tide owktu. No denki, dati di en kom na wan natuur-rampoe! Me Begi yoe […]

Benjamin ben verlamd 16 jari en a ben de aanwezig na Gado!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 12 maart 2013 nanga Precious NA MASRA GADO. MASRA BEN POTI HEM BAKA EN A DRESI HEM TOTAAL! A BEN KISI HEBI MANKERI, EN A BEN DE 16 JARI NA WAN PRESI INI HEMEL BAKA 3 JARI A KISI WAN HEMELSE SALFOE EN A TRON GADO EINDTIJDPROFETI. Me Begi […]