Profetische waarskow, soleki a terroristische aanslagen ben psa!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 20 december 2016 nanga Precious Openbarende en mededelende boskopoe foe Gado, soleki a terroristische aanslagen de ben gi profetisch kaba , en agen difrenti kondre dem ben kari pe wan terroristische aanslagen o fen presi! Moro fara ini da profetische boskopoe disi, 100% ben tjari doro dem boskopoe engel […]

Mi sa taki kibri-tori foe owroetem

Ding poti a boskopoe disi tapoe 6 december 2016 nanga Precious Gi jesi, O mi pipel, na mi wet: poti oen jesi gi dem woortoe foe mi mofo. Me Begi yoe prati ma no kenki noti © BC

Foetroe, en no gi didibri wan okasi!

Ding pot a boskopoe disi tapoe 19 november 2016 nanga Precious Boskopoe foe Gado, ben tjari doro Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Kristus, di en taki nanga joe, di en arki: Jere mi woortoe: di dem getrouw! Foetroe, soema mi wroko dem blessi, en a proberi foe pori efoe bemet, en no bribi mi woortoe, a […]

A winsi fa waarskow dem wan strafoe en volg baka a tra strafoe!   

Ding pot a boskopoe disi tapoe 25 augustus 2016 nanga Precious Disi de a samenvatting foe de strafoe di en volg baka nanga baka. Bika awinsi fa waarskow di almakti Gado ben gi sins 18 april 2016 dem Profeti woortoe abra dem kondre de kom troe. Bika Gado waarskow, di de ben kisi en de […]

En no meki sari kisi da Santa jeje!

Ding pot a boskopoe disi Tapoe 6 september 2016 nanga Precious No meki sari kisi da santa jeje foe Gado en no denki, toe dati joe koni moro da santa jeje! Lesi efoe arki a krin boskopoe foe Gado. Me Begi yoe prati ma no kenki noti © BC

Mi sa poeroe siki komopo na joe mindri!

Ding pot a boskopoe disi tapoe 22 augustus 2016 nanga Precious Efoe en, JHWH, ben gi en pramisi kaba, now omeni moro a teri disi en doe gi joe, joe di teki a stap fara ini da Owroe testamenti! Arki efoe lesi a heri boskopoe foe Gado fin fini, en kon si fa joe kan […]

Srefi ini hel sieli en kong free!

Ding pot a boskopoe disi tapoe 6 juli 2016 nanga Precious Wan drai libi Kristen no mang denki efoe taki. A man efoe a oema disi sa brong ini hel foe teego. Bikasi a doe disi efoe dati foe troe teki joe Bijbel en lesi. Me Begi yoe prati ma no kenki noti © BC

A antichrist en djompo betre tapoe Hillary Clinton dan tapoe Donald Trump!

Ding pot a boskopoe disi tapoe 19 februari 2016 nanga Precious Openbaar boskopoe foe Gado: joe jere nanga sort sani antichrist Obama kan tek abra! Moro fara wantoe openbaar mededeling foe Gado, antichrist Obama en doe ala sani so dati Donald trump no tro president! Arkie efoe lesi a krinkrin tori disi. Me Begi yoe […]