Oen wiki drape, Sodom generatie!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 3 juli 2019 nanga Precious Profetische, waarschuwende boskopoe foe a Almakti Gado foe Abraham, Izaak en Jakob gi joe, di moe draai joe libi foe joe afkondrei nanga fisti waka. Foeroe kondre en kisi waarskow tide owktu. No denki, dati di en kom na wan natuur-rampoe! Me Begi yoe […]

Benjamin ben verlamd 16 jari en a ben de aanwezig na Gado!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 12 maart 2013 nanga Precious NA MASRA GADO. MASRA BEN POTI HEM BAKA EN A DRESI HEM TOTAAL! A BEN KISI HEBI MANKERI, EN A BEN DE 16 JARI NA WAN PRESI INI HEMEL BAKA 3 JARI A KISI WAN HEMELSE SALFOE EN A TRON GADO EINDTIJDPROFETI. Me Begi […]

Durf foe getuigi en taki abra Yeshua HaMashiach

Ding poti a boskopoe disi tapoe 21 juni 2019 nanga Precious Foeroe de, di no en durf foe gebruiki a Nem foe Yeshua HaMashiach, Jezus Kristus. Dem kisi so foeroe okasi foe getuigi, ma dem frede! Wiensi fa Masra gi dem makti, en owktu makti foe trapoe sneki en kroektoe-tere, meki dem tapoe nanga tantiri. […]

Joe sabi efoe Christus de na ini joe?

Ding poti a boskopoe disi tapoe 14 juni 2019 nanga Precious Ontwaak en ondrosoekoe joe srefi, efoe oen no wini da tesi ini en ai. Ondrosoekoe joe srefi, fosi joe loekoe en kroetoe trawan. If joe gi joesrefi abra en Kristus en tan na ini joe, dan joe kruisi joe egi skin, en Kristus de […]

Proclamatie: Mi tenapoe agensi didibri!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 6 juni 2019 nanga Precious Nanga Hem, a moro hei Gado, Yeshua HaMashiach,JHWH, Jezus Kristus, joe de moro leki winiman! En almakti krakti en broko ala aanval manipulatie en tovroe-wroko en misleiding, en ala didibri roddelbolwroko foe satan. Amen! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Ala baby na wan presenti komopo foe Hemel

Ding poti a boskopoe disi tapoe 23 mei 2019 nanga Precious Halleluja! Tapoe 30 mei 2018 Gado gi oen wan wondroe, en tapoe 10 mei 2019. Gado gi oen wan libi, ma a libi dati a no de foe oenoe! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Gado no meki foutoe

Ding poti a boskopoe disi tapoe 2 mei 2019 nanga Precious A sabi na fesi en a meki man nanga oema gi makandra, en no Adam nanga Adam, efoe Eva nanga Eva. Joe doti joesrefi en joe teki over doro ala sortoe demonen! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Proclameer joe overwinning!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 19 juli 2014 nanga Precious BEGI A BEGI DISI NANGA WAN OPO HATI INI RESPEKI. Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

A faja foe Gado en kom abra mi!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 1 september 2015 nanga Precious Boskopoe foe Gado: Disi de wan krakti verloesoe begi, woortoe foe woortoe dem ben tjari gi na Profeti Benjamin Cousijnsen doro wan warrior, wan boskopoe engel foe Gado! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Foe san’ede dem takroe jeje no lobi a gesalfoe foe Gado

Ding poti a boskopoe disi tapoe 16 april 2019 nanga Precious Dem ben waarskow joe keba ini 2012, sortoe takroe jeje, fadon engel, di dem mindri oen. Dem de 100% actief! Dem takroe jeje disi dem haasti, en dem de baka libimsa espesroetoe dem Kristenen, di en bribi ini Yeshua HaMashiach, Jezus Kristus. A no […]