Pinadayag: Ang mga detalyado nga plano sa mapintas nga mananap gipatuman na!

Published on December 9, 2020 by Jennifer Pinadayag nga Mensahe gikan sa Dios: Ang tinago nga mga butang gipadayag sa Dios mismo. Ang tanang mga panghitabo adunay kalabotan sa mapintas nga mananap. Kini nga mensahe dili aron paghadlok kaninyo, apan aron ikaw maghinulsol ug andam alang sa ikaduhang pagbalik ni Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ. […]

Profeti Benjamin en Profetes Theresa dem na troe eindtijdprofeti foe Gado

Ding poti a boskopoe disi tapoe 15 augustus 2019 nanga Precious Ernstig boskopoe foe Gado: Foetroe, kadosh, santa en blesi gi dem wan, di no en waai nanga ala winti nanga falsi bedriegi wrokoman! Joe kan feni genoeg sani abra dem two getuigi foe Gado ini da Evangelical EndTime Machine. Satan na wan na-aper en […]

Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn Gods ware eindtijdprofeten

Ernstige boodschap Gods: Voorwaar, kadosh, heilig en zalig zijn zij, die niet met alle winden en valse, bedrieglijke arbeiders meewaaien! U kunt genoeg vinden over Gods ware uitgekozenen in de Evangelical EndTime Machine, evenzo over de Twee Getuigen. Satan echter is een na-aper, en kopieert graag! (After clicking the video, wait for a moment until […]

Als God vóór u is, overwint u alle brandende pijlen!

In Hem, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, zijn Profeet Benjamin en Profetes Theresa ten dienste toegewijd. Het is een gelukkig en gezegend gezin naar Gods wil. Het loon van de roddelaars en kwaadsprekers echter staat reeds vast voor God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 juli […]

Vrees voor de vijand is uw zegeningen tegenhouden!

Weet dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, van u houdt en getrouw is en nimmer falend. Hij maakt geen fouten, en weet wat Hij doet en geeft Zijn knechten altijd door, hetgeen weldra geschieden moet. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 31 mei 2019 door Evangelical Endtime […]

Ala baby na wan presenti komopo foe Hemel

Ding poti a boskopoe disi tapoe 23 mei 2019 nanga Precious Halleluja! Tapoe 30 mei 2018 Gado gi oen wan wondroe, en tapoe 10 mei 2019. Gado gi oen wan libi, ma a libi dati a no de foe oenoe! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, Gods wegbereiders

U daar die luistert, hoor de stem, die tot u roept en spreekt: Maak uw paden recht; bekeer u! Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen! Hoor naar de boodschappen Gods, overgebracht door de bode engelen Gods. Want waarlijk, alles is tot u gesproken vanuit de God van Abraham, Izaäk en Jakob, vanaf Zijn Troon […]

Zie niet op het brullen van de boze, maar op de overwinning van God

Wanneer de boze je bespot, moet je er dan niet op ingaan. Luister beslist niet naar zijn woorden! Laat de bespotters maar aan God over. God zal, net als bij Nehemia, u tegemoetkomen en voor jullie strijden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 jan 2019 door Evangelical […]

A stem di Gado en gebruiki, efoe now joe en arki efoe no!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 20 december 2018 nanga Precious Gado troe eindtijdprofeti, Benjamin Cousijnsen, a enkri Gado foe Abraham, Izaak en Jakob kisi hem, leki gezalfde foe Gado, foe tjari dem boskopoe foe Gado, sa Gado en gi doro dem boskopoe engel foe Hem. Moro fara dem meking bekenti foe teki prati na […]