Yeshua HaMashiach test Zijn kinderen in gehoorzaamheid

Wist u dat God de harten doorzoekt en soms ook een gebeurtenis laat plaatsvinden, om te zien hoe u daarop reageert als Zijn kind? Hij wil dat Zijn kinderen naar Hem luisteren, en Hij test en bemoedigt en zegent en onderricht en bestraft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd […]

De vijfvoudige bediening inclusief Profeten

Boodschap Gods, overgebracht in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Als u een Profeet of Profetes Gods niet welkom heet in uw kerk, bedroeft u de Heilige Geest Gods! Velen dan zijn bevreesd voor wat God via Zijn Profeten zou kunnen openbaren. (After clicking the video, wait for […]

Ik, de Here, heb de duisternis en onvruchtbare werken ontmaskerd!

Ik de Here, JHWH, zag uw verborgenheden, en heb uw onverstandige wandel als onwijs gezien, en alle bitterheid, gramschap, toorn, gevloek en kwaadaardigheid! Zie, u overvalt een plotseling verderf. U die luistert, laat u niet vangen door het web van het kwaad, en laat u niet vergiftigen door haters, die Gods werken en Gods gezalfde […]

Aan de vrucht herkent men wie echt een Christen is of nep

Zoals de Profeten en Profetessen Gods werden en nog steeds worden gehaat, zo werd ook de Heer, Yeshua HaMashiach, gehaat, en sprak men kwaad over Hem. In deze tijd gebruikt satan de media, zoals Twitter en Facebook, onder andere, om er een roddelclub te starten. (After clicking the video, wait for a moment until it […]

Alleen door te bekeren en te luisteren kunt u Gods woord aanvaarden!

Veel mensen hebben, zoals in Samuëls tijd, ook nu hun hart en wandel verhard, en luisteren niet naar Gods ware eindtijdsprofeet, Benjamin Cousijnsen, omdat satan hen laat weigeren om te horen naar Gods woorden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International […]

Een van de interventies van Profeten

Een van de taken van een Profeet of Profetes is vaak het optreden in crisissituaties. Zo roept Profeet Benjamin, zowel als Profetes Theresa, alle mannen en vrouwen op om tot berouw te komen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International & […]

Zoals God toen sprak spreekt Hij ook nu!

23 December 2016  God, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament gesproken tot Zijn Profeten, en ook nu in het einde der dagen. Voorwaar, steun de Volle Evangelische EndTimeMachine! Gepubliceerd op 23 dec 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not […]

Want er zijn zekere mensen binnengeslopen!

WANT ER ZIJN ZEKERE MENSEN BINNENGESLOPEN – REEDS LANG TEVOREN TOT DIT OORDEEL OPGESCHREVEN – GODDELOZEN, DIE DE GENADE VAN ONZE GOD IN LOSBANDIGHEID VERANDEREN EN ONZE ENIGE HEERSER EN HERE, YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, VERLOOCHENEN. Gepubliceerd op 16 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

Het vijfvoudige complete gratis menu Gods!

09-01-2013  BENJAMIN WERD MEEGENOMEN NAAR DE FILIPPIJNEN. DE ENGEL DES HEREN SPRAK DEZE BOODSCHAP UIT, TERWIJL ALLE WOORDEN EN DETAILS IN BENJAMINS GEHEUGEN WERDEN VASTGELEGD, TOTDAT HIJ HET OPSCHREEF! Gepubliceerd op 9 januari 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 9 januari 2013 maakte Benjamin […]