Niemand kan u scheiden van onze Almachtige Heere!

Wie zal veroordelen? Het is Jezus Christus, de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, de Koning er koningen, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Gepubliceerd op 24 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 23 augustus 2022, […]

Blijf toch voor altijd in Gods liefde!

Door uw broeder of zuster te veroordelen, valt uzelf onder de veroordeling. Laat geen enkele vertroebeling toe in uw gedachten, maar blijf helder in de liefde. Gepubliceerd op 22 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 21 augustus 2022, kreeg ik, […]

Hebt u wel oren?

De Heer heeft in deze boodschap tot de moderne farizeeën gesproken en spreekt de boze geesten aan die in hen werken. Wie niet wil horen gaat verloren. Gepubliceerd op 5 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Vandaag 5 augustus 2022, kreeg […]

Kijk uit dat God u niet gaat veroordelen

Heeft satan u zo erg verblind? Kijk uit dat God u niet gaat veroordelen hoewel velen al een eigen plek hebben gereserveerd in de hel voor eeuwig! Gepubliceerd op 17 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 16 juni 2022, kreeg […]

Laat uw hart niet zo ongevoelig zijn als het vet

Voorwaar, heb eerbied en ontzag voor de Heer met geheel je hart en ziel en verstand en heb respect ook voor de kadosh, heilige Profeten Gods. Gepubliceerd op 9 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg de […]

God toetst elk hart en elke gedachte

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Zie, God verwerpt de oprechten niet en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand. Gepubliceerd op 11 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

De Heer zegt: “Neem Mijn gezalfde serieus!”

Een Profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Gepubliceerd op 23 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 22 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

Benjamin werd ingezegend door de Profeten Gods!

DE BODE ENGEL GODS SPRAK OVER: HET HERKENNEN VAN WARE EN VALSE PROFETEN EN GAF TEKSTEN OVER DE TEKENEN VAN DE WOLF IN SCHAPENVACHT! BENJAMIN NOEMT ZICHZELF GEEN PROFEET, MAAR DE ENGELEN WETEN BETER. Published on Oct 8, 2012 by Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 8 […]