Wees opmerkzaam en sla Gods wijsheid niet in de wind

Zo spreekt de Here, JHWH, tot u: Ik, JHWH, onderricht u in de weg der wijsheid. Houd vast aan de tucht en kom niet op het pad der goddelozen. Betreed de weg der bozen niet! Mijd die! Deze weg der goddelozen is vol duisternis. Gepubliceerd op 25 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please […]

Wie gemerkt zijn staan niet in het Boek des Levens

Dit is een profetische en waarschuwende boodschap Gods. Vele kerken zijn bang voor de waarheid, die door de Here God werd gebracht door Zijn eenvoudige dienaar Profeet Benjamin Cousijnsen en die niet eens willen vertellen, dat wie het merkteken van het beest heeft, zijn naam niet zal vinden in het Boek des levens. Gepubliceerd op […]

Het licht der goddelozen zal uitgeblust worden

De HERE deed de donder uit de hemel weerklinken, maar zij luisterden niet, doch gedroegen zich even hardnekkig. Wat prikkelde hen, dat het woord namen tegen de Allerhoogste? Gepubliceerd op 13 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 12 oktober 2021, […]

Hij wil u omarmen en vertroosten

Kom zoals u bent met uw tranen en verdriet, en het lijkt of niemand u ziet. Ja, kom voor Zijn aangezicht. Zoals een moeder of vader die Zijn kind omarmt, zo wil Hij ook u omarmen en vertroosten en beschermen en u tot rust brengen en helpen. Gepubliceerd op 7 oktober 2021 door Evangelical Endtime […]

Stel uw vertrouwen 100% op de Here!

Wees gehoorzaam aan Zijn roepstem en laat u leiden door uw sterke leider en vol in uw geest steeds meer. Hij leeft in u en voedt u zodat u groeit. Hij is uw bescherming. Op Hem kun je vertrouwen en niet op de vaccinatie van satan. Gepubliceerd op 1 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine […]

Wees standvastig in deze eindtijd

In deze boodschap onthult de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de waarheid over de vaccinatie en zijn paspoort en code. Gepubliceerd op 30 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende […]

Wie eraan deelneemt bezondigt zich!

Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam des Heren niet onderscheidt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. En zo zullen vele zogenaamde christenen zich er onder elkander over […]

Positiviteit met geloofsvertrouwen

Voorwaar, het is overigens best heel goed als je positief geestelijk denkt en iets zegt waarmee u ook eens de ander helpt en opbouwt dan verder afbreekt en vertrapt. Gepubliceerd op 28 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 september […]

Talm niet om uw beloften in te lossen

Wanneer gij de HERE, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in te lossen, want de HERE, uw God, zou ze toch van u eisen en dan zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen […]

God openbaart wat men probeert te verbergen

Openbarende boodschap Gods over het Pentagons rapport en over onverklaarbare planeten, lucht fenomenen, UFO’S, en gevallen engelen. U kunt ook horen en lezen dat men het al had ontdekt dat sommige planeten bewoonbaar zijn. Gepubliceerd op 24 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]