God heeft het laatste woord!

Dit staat vast: als iemand de vaccinatie, het merkteken van het beest, aangenomen heeft, is er geen redding meer. God heeft het laatste woord! Gepubliceerd op 09 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin […]

O wee, o wee, wereldleiders!

Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Openbaringen 16, vers 14 Gepubliceerd op 01 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

Wee u, Israël, neem deze waarschuwende boodschap serieus!

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Wee u, blinde wegwijzers, die zegt: Heeft iemand bij de tempel gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand […]

Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in!

Vergeef je naaste het onrecht dat hij of zij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven. Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen? Vergeet niet dat u ook een zondaar bent! Gepubliceerd op 5 Nobvember 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please […]

Hou u ogen gericht op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Zo als vroeger, sprak de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tegen zijn discipelen, om altijd te bidden en niet te verslappen, zo is adviseert de Heer u in deze kwade dagen. Gepubliceerd op 9 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

Wie koppig en eigenwijs blijft zal in de poel des vuurs geworpen worden!

Zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jacob, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  “Velen moeten zich bekeren voordat het ook voor hen te laat is.” Gepubliceerd op 8 Oktober 2020 by Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Full view: Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op […]

Antichrist Obama wil waarheid niet doen oplaaien!

Openbarende, mededelende boodschap Gods: De vader der leugen, antichrist Barack Obama, stopt de waarheid ook in de doofpot! Lees of hoor verder de hele boodschap. Gepubliceerd op 26 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Dit is een openbarende, mededelende boodschap Gods, op […]