De Heer spreekt zelf over de Passion of the Christ

ZO SPREEKT DE HEER TOT U, DIE AANWEZIG WAREN BIJ THE PASSION: VOORWAAR, KEER U AF VAN UW MISLEIDERS! KIJK OMHOOG, LAAT HEM NIET LOS, JEZUS CHRISTUS IS HET ANTWOORD! O.A.: EO EN RKK, GIJ ZIJT BLIND! Gepubliceerd op 18 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

‘Christian’, what are you busy with, when the Rapture comes?

Warning message of God: What are you busy with, when Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, comes unexpectedly? Verily, participation in the false ‘Passion of the Christ’ show, which is a composed religion of lies, consisting of deception, is worse than placing an advertisement and pointing out the full truth! spoke the messenger angel of God. Published […]

‘Christen’, waar bent u mee bezig als de Rapture komt?

Waarschuwende boodschap Gods: Waar zijt gij mee bezig, als Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, onverwachts komt? Voorwaar, deelname aan de valse ‘Passion of the Christ’, dat een samengebrachte leugenreligie is, bestaande uit misleiding, is erger dan een advertentie plaatsen en wijzen op de volle waarheid! sprak de bode engel Gods. Gepubliceerd op 17 maart 2015 door Evangelical […]