Ang bag-ong tuig usa ka bag-ong sinugdanan alang sa tanan!

Published on January 5, 2021 by Jeddy Piloton Kini usa ka malisud nga tuig alang sa kadaghanan. Niining panahona, ang katapusang mga adlaw, mahinungdanon nga ang usa maglakaw nga magdutdot diha sa Ginoo, nga walay buling o mantsa ug mosalig sa Iyang pulong. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ang pagsaulog sa Balaang panihapon sumala sa kabubut-on sa Dios

Published on December 4, 2017 by Jeddy Piloton Usa ka mensahe gikan sa Dios alang sa pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo, diin adunay mga Biblikanhong kondisyon nga gihatag sa Ginoo, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, alang sa pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Maghilum kay kining adlawa balaan!

Published on March 1, 2016 by ocgng Usa ka mensahe sa Dios: Busa gipahilum ang tibook katawohan sa mga Levihanon, nga nagaingon: “Maghilum kamo kay ang adlaw balaan; dili usab managsubo kamo!” Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Pagtubo diha sa Balaan Espiritu!

Published on Feb 25, 2016 by Marrianne Usa ka mensahe sa Diyos: Paminaw pag-ayo ug hunahuna-a kini nga mensahe. Kung mas gigutom ka, ug nagpadayon ka sa imong relasyon ug imong giseryoso kini nga mensahe, mas imong mahunahuna-an og balik kini nga mensahe! Palihog sa pagsangyaw og ayaw usba © BC

Diha Kaniya, ikaw dili gayud mapildi

Published on Feb 18, 2016 by Marrianne Usa ka mensahe sa Diyos: Ayaw kahadlok ni satanas, o sa mga kapakyasan! Kung imong itugyan og tugotan ang imong kaugalingon ma mamahimong usa diha kang Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, sa ingon ikaw dili gayud mapildi, apan… Padayona sa pagbasa o pagpaminaw ang tibook mensahe. Palihog sa pagsangyaw […]

Pagkabahinbahin sa sulod

Published on September 14, 2015 by ocgng Usa ka mensahe sa Diyos: Sa pagkatinuod, mga hinigugma sa Ginoo, dumuol kamo kang Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, ug putlia ang inyong mga kasingkasing ug mga hunahuna, ug ayaw kamo pagpakabahinbahin diha sa sulod, apan pagpa-ubos kamo ngadto Kaniya! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Himoa nga ang imong Balaan nga Espiritu motandog sa matag usa ka kasingkasing!

Published on April 23, 2015 by Jeddy Piloton Usa ka mensahe sa Dios: Usa ka pag-ampo ngadto sa Ginoong Dios nga Makagagahum. Sa pagkatinuod, Balaan, Ihatag ngadto Kaniya ang tanan nga mga kadungganan ug mga pagpasalamat ug pagsimba, uban sa pagpaubos! Siya nagpili kanimo nga mahimo ka nga gawasnon. Tugoti nga Siya magdumala sa imong […]

Ang gamay nga karnero nga lahi!

Published on Jan. 20, 2013 by ocgng ENERO 12, 2013 ANG SUGILANON KAY MAHITUNOGD SA GAMAY NGA KARNERO, NGA LAHI ANG PANAGWAY KAYSA SA UBAN, SA PAGTAN-AW LAMANG KINI LAHI KAAYO SA UBAN! DILI SA UNSA ANG IMONG GIBUHAT, O KON UNSA ANG IMONG HITSURA, APAN KON UNSA IKAW… ANG GINOONG HESUS MITAN-AW SA KASINGKASING, […]