Paghinulsol, ug hatagig pagtagad ang pagdawat sa gugma ug pagpasaylo!

Gimantala niadtong Hunyo 13, 2023 ni Virgincita Sa pagkatinuod, dili kamo makatago gikan kang Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, ug magpadayon sa inyong pagkamapahitas-on ug garboso nga paglakaw, pagkawalay gugma ngadto sa uban, ug unya kamo moingon, “Ako usa ka Kristohanon!”, samtang sa tanan niini inyong gipasakitan ang mga pagbati ni Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus […]

Adunay usa ka kaliwatan nga gitunglo sa Ginoo!

Gimantala niadtong Mayo 14, 2023 ni Virgincita Dinhi sa kalibotan walay tawo nga nagbuhat kanunay ug matarong ug dili gayod masayop. Ayaw tagda ang tanan nga isulti sa mga tawo—tingali unyag mabati mo ang imong ulipon nga magtunglo kanimo. Nasayod ka nga ikaw usab kadaghan makatunglo sa uban. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © […]

Ayaw tugoti ang imong kaugalingon nga mabutaan

Gimantala niadtong Pebrero 27, 2023 ni Chello Ayaw palimbong “Ang dautang mga sinultian makadaut sa maayong pamatasan.” Pagmata sa matarong, ug ayaw pagpakasala, kay ang uban walay alamag bahin sa Dios. Gisulti ko kini aron kamo maulawan. Ania karon, ang pulong ni Jehova nahimong usa ka kaulawan alang kanila. Wala silay kalipay niini. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © […]

Ayaw tugoti nga mogamot diha kanimo ang dautan ug ang pagkawalay gugma

Gimantala niadtong Enero 12, 2023 ni Chello Niini nga mensahe ang anghel sa Ginoo namulong niini nga mga pulong sa Dios mahitungod sa gugma ug namulong sa usa ka sambingay mahitungod sa usa ka tawo nga ginganlan ug Corry. Sa ingon adunay daghan nga sama kaniya, miingon ang anghel. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © […]