Dad-a ang inyong halad sa paghinulsol, simbaha Ako, ug pagpakig-uli!

Gimantala niadtong Abril 18, 2023 ni Virgincita Mao kini ang kataposang pasidaan sa Dios: asa man kaha kamo mapaingon kon inyong undangon ang pagdawat sa mga pulong sa Dios nga gisulti sa Iyang tinuod nga Propeta sa kataposang mga adlaw? Ang Ginoo namulong diha kaninyo: Sa pagkatinuod, ipiko ang inyong mga tuhod, pagpakita ug pagtahud, ug […]

Pagkupot ug magnifying glass sa inyong kaugalingon!

Gimantala niadtong Marso 20, 2023 ni Virgincita Ablihi ang inyong kaugalingon ngadto sa Kadosh, Balaang Espiritu sa Dios uban sa kadayag ug pagtugyan ug pagpaubos ug pagbati sa sala. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ayaw tugoti ang imong kaugalingon nga mabutaan

Gimantala niadtong Pebrero 27, 2023 ni Chello Ayaw palimbong “Ang dautang mga sinultian makadaut sa maayong pamatasan.” Pagmata sa matarong, ug ayaw pagpakasala, kay ang uban walay alamag bahin sa Dios. Gisulti ko kini aron kamo maulawan. Ania karon, ang pulong ni Jehova nahimong usa ka kaulawan alang kanila. Wala silay kalipay niini. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © […]

Ayaw pagtratara ang inyong isigkatawo sama sa patratar sa mga Pariseo ug Saduseo Kanako

Gimantala niadtong Enero 2, 2023 ni Virgincita Bisan tuod ang mga Pariseo ug ang mga eskriba wala usab mahigugma Kanako, apan sa makadaghan Ako nagsulti kaninyo sa paghigugma sa inyong isigkatawo sama sa inyong kaugalingon, kay Ako mao ang Ginoo. Ayaw kamo pagpas-an ug sala, kondili magpakabalaan kamo. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ayaw pagbinungol!

Gimantala niadtong Oktobre 19, 2022 ni Vigincita Pasidaan ug propetikanhong mensahe gikan sa Dios: Si bisan kinsa nga dili manumbaling sa mga pasidaan gikan sa Dios itugyan ngadto kang satanas! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Mga mabugalbugalon nga adunay espiritu sa anti-kristo

Gimantala niadtong Enero 17, 2022 ni Virgincita Sa pagkatinuod, si satanas sama sa usa ka gamay nga bata, ug nagtudlo kanimo ngadto sa nangagi. Kataw-i kini, kay ang imong ganti mas dako lamang didto sa Langit tungod niini. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC