Maging isang Kristiyano, kung ano ang ibig sabihin ng pangalan!

Nilathala noong ika-3 ng Enero taong 2019 ni ocgng Mga kapatid, magalak kayo; pakinggan ang aking mga apela; mangagkaisa kayo ng pag-iisip; mangagbuhay kayo sa kapayapaan. At ang Dios ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sasa inyo. Si Pablo ay madalas na nakatanggap ng mga pagbatikos at nagpapaalaala sa kanila, at nagsusumikap na ang isa […]

Sea un Cristiano, semejante a lo que el nombre representa!

Published on Jan 3, 2019 by Victory in Jesus Hermanos y hermanas, regocijaos! escuchen mis apelaciones; estad de acuerdo entre ustedes; vivan en paz! Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Pablo a menudo advirtió a sus hermanos y hermanas reprendiendo y amonestando, y se esforzó para que se estuvieran unidos, […]

Hermanos y hermanas en la palabra con desacuerdos

Published on Nov 10, 2016 by Victory in Jesus Versos de la Biblia para no mezclarse con el mundo. Enseñanza personal y recordatorio, para los hermanos y hermanas en Cristo cuando no están de acuerdo en la palabra.