Dank de HERE, ondanks uw nood en beven!

Voorwaar, stel uw geloofsvertrouwen op Hem, want in Zijn hand ligt heel uw leven. Uw geloofsvertrouwen, hoe Hij het ook leidt, alles heeft een bedoeling. Gepubliceerd op 27 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 september kreeg ik, Profeet […]

Laat de vijand vluchten door Zijn grote kracht!

Laten wij de HERE daarom samen danken, loven en prijzen, en samen met Hem de demonen hart laten vluchten door Zijn grote kracht, Hij maakt met uw vertrouwen en geloof vele harten van smetten vrij, Hij heeft al velen verlost! Gepubliceerd op 23 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen […]

Op een dag zal ieder voor de ogen van vele getuigen staan!

Dit is een profetische boodschap Gods. Op een zekere dag nu in het einde der dagen, kwamen de zonen en dochters Gods om zich voor de Here te stellen, wederom ook de roddelaars en kwaadsprekers, de aanklagers van de reeds beleden en vergeven zonden, en onder hen kwam ook de satan, de hater. Gepubliceerd op 21 september […]

Ja de HERE is bij u, heb daarom geloofsvertrouwen zoals david!

David sprak tot de Here de woorden van dit lied ten dage, dat de Here hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul. En hoe zit het met u? Wie is Hij in uw ogen, en hoe groot is uw geloofsvertrouwen in Hem, als er valstrikken en haat, onder andere, u […]

Geloof het maar, Yeshua HaMashiach’s kracht is ook nu dezelfde!

Door de kracht en Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus worden alle bolwerken en machten verbroken, geloof het maar! Gepubliceerd op 24 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 23 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende […]

Neem terug wat satan van u gestolen heeft!

Luister juist wél heel aandachtig naar de boodschappen Gods en doe juist wél het tegenovergestelde van hetgene, wat satan haat! Vertrap hem en neem alles terug van wat hij u heeft afgenomen! Amen! Gepubliceerd op 10 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: […]

Zijn krachtige wonderbare kostbare Bloed is meer dan overwinnaar!

Wandel met de HEER in zuiverheid en kadosh, heiligheid, en wees vol kracht en zonder te beven. Alleen satan zal voor u moeten beven niet andersom! Gepubliceerd op 8 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 juni 2023, kreeg ik, […]

Vreest niet voor uw vijanden, Israël!

De Here, de Levende God spreekt deze profetische woorden. Gepubliceerd op 13 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! In de avond op 12 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil […]

Laat u niet verblinden

Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Zie, het woord des Heren is hun tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen. Gepubliceerd op 27 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te […]

Wees sterk en moedig, krijger Gods!

Een bemoedigende boodschap Gods: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. Gepubliceerd op 26 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]