Warrior, maak je klaar voor de strijd!

Waar is je geloof en vertrouwen? Waarom sta je stil, verlamd van angst? Waarom deins je terug? Hun troepen worden verpletterd, ze vluchten zonder om te kijken. Zie op, warrior, en weet dat je er niet alleen voor staat! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 19 juni 2019 […]

Proclamatie: Ik bied weerstand tegen satan!

Met Hem, de Allerhoogste God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar! Zijn almachtige kracht verbreekt elke aanval en manipulatie en toverij en misleiding, en elk duivels roddelbolwerk van satan. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 6 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International […]

Dank U, Heer, dat ik een warrior mag zijn!

Boodschap Gods, inclusief gebed, overgebracht in de Naam van de Allerhoogste, Kadosh, Heilige, Waardige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige, levende, ware, opgestane Zoon van God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 20 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please […]

In Zijn almachtige Naam verbreek ik alle aanvallen van satan!

Laten wij in gebed gaan, en zeg mij maar na: “Ik ben een strijder van de Allerhoogste God: een warrior! En ik sta in de kracht en standvastigheid en het geloof, en ben onwankelbaar…” Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat ik niet meer onder de vloek ben, maar onder Uw zegeningen ben gekomen! […]

Gebed: Abba, Vader, ik open mijn hart

Kind van de Allerhoogste, u wordt uitgenodigd in deze boodschap van God om het volgende gebed mee te bidden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 26 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! […]

Hoe groot is het licht in de duisternis?

Het licht overwint altijd, hoe groot de duisternis ook lijkt! Maar hoewel velen dit weten, drukt niet iedereen op de knop van de lamp. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 26 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC […]

Nadert, gij volken, om te horen naar de volle waarheid

Laat het u duidelijk zijn, dat u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meer dan zeker honderd vijfentachtig duizend boze geesten kunt vernietigen als kind van God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 23 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Geloof is actie en weten wie je bent in Hem!

En als u weet dat u sterker bent, laat u dan niets wijsmaken door uw gevoelens! Hoor of lees de complete boodschap Gods. Gepubliceerd op 15 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 15 april 2016 bracht de engel Gods […]

Een vierdaagse strijd in het heelal tegen de gevallen engelen!

Profeet Benjamin werd opgeroepen om te strijden tegen de gevallen engelen in de ruimte. Alle eer en glorie aan Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, die eeuwig onoverwinnelijk is. Amen! Gepubliceerd op 28 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Welkom! Dit verslag is opgeschreven door Profeet […]

Maak schoon schip met het verleden en ervaar Gods zegeningen!

Alleen als u schoon schip heeft gemaakt met het verleden, kunt u gezegend worden, anders blijft de boze u lastigvallen! In deze boodschap Gods hoort u, hoe u dit concreet met Gods hulp kunt doen. Beluister of lees de volledige boodschap. Gepubliceerd op 23 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do […]