Profeet Benjamin vraagt vergeving!

De Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei ooit tegen de omstanders van een vrouw, die overspel gepleegd had en diep berouw had van haar daden: “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar”. In het verleden werd men bekogeld met stenen tot de dood erop volgde, wat men nog […]

Huidige wereldwijde kerkgroei door wereldgelijkvormig denken binnen vele kerken

Dit is een openbarende en waarschuwende boodschap van de Here God, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Vele kerken groeien nu in de eindtijd. Deze groei komt echter door aanpassing en acceptatie van het werelds denken, geïnspireerd door satan, en zo worden vele kerken gelijkvormig aan de wereld! (After clicking the video, wait for a moment […]

Bekeert u voordat God u straft zoals Ohola en Oholiba!

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! Sommigen zijn nog erger dan Ohola en Oholiba. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op 14 december 2017 bracht Gods bode […]

Ga niet in tegen de gezonde leer!

Voorwaar, gij daar! Gij gelooft dat gij behouden wordt als wederom geboren Christen, maar… lees verder. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 30 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk welkom! Vandaag, 30 maart 2017, bracht […]

Waarom wilt gij tegen Mijn gezalfde en Mij twisten?

Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde de kerkleiders, waaronder Nehemia Ministries, en zo vond men na een ernstige waarschuwing van God zelf nu de waarheid in de dagbladen, en kwam alles aan het licht! Lees of hoor de volledige boodschap Gods. Gepubliceerd op 28 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]

Wie terechtwijzing haat, is dom!

Boodschap Gods: De Heer zegt in deze boodschap o.a.: Alles wat geopenbaard is, zal nimmer verwijderd zijn, want het wordt in de hemel opgetekend. Wie niet wil horen, gaat verloren! Gepubliceerd op 2 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC  Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik […]

Wijs eens, en… hoeveel vingers wijzen er naar uzelf?

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, VELEN VEROORDELEN DIE BROEDER OF ZUSTER, DIE OPEENS GESCHEIDEN IS, OF ONGELUKKIG. NIEMAND KENT DE REDEN, MAAR GOD WEL; GOD GREEP IN! Gepubliceerd op 26 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 26 juli 2014 bracht een […]

Gij kijkt in de mond, maar Ik kijk in het hart!

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: WAAROM ZOU GIJ EEN GLAS HELDER WATER MENGEN MET DONKERZWART WATER, EN ERVAN DRINKEN? ZOU DAT GOED VOOR U ZIJN? Gepubliceerd op 28 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! In de nacht van 28 februari 2014 werd deze boodschap […]

Inderdaad, men spreekt van hoererij en onreinheid!

12-07-2013  BOODSCHAP GODS: INDERDAAD, MEN SPREEKT VAN HOERERIJ EN ONREINHEID! DOOR UW ONREINE AFGODEN TE VEREREN, ZIJT GIJ ONREIN VERKLAARD! GIJ ZIJT GEWAARSCHUWD! Gepubliceerd op 12 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op vrijdag 12 juli 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap […]

De Here spreekt: Maak uw paden nu recht, Indonesië!

13-11-2012  PROFETISCHE BOODSCHAP VAN DE ENIGE WARE GOD, DE HEER VAN AL WAT LEEFT. DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB SPREEKT NU TOT U INDONESIE. GOD HEEFT U LIEF, MAAR HAAT UW AFGODEN! Gepubliceerd op 13 nov 2012 door Evangelische EindtijdSpace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 13 […]