Wees geen meeloper van de wereld die in de afgrond terecht komt

Voorwaar, velen zijn misleid en verblind en doof voor de Bijbelse waarheid, en wat Profeet Benjamin Cousijnsen met u deelde dat u zich moet bekeren en overgeven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Gepubliceerd op 5 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Hoor, Israël, zo spreekt de HERE, Yeshua HaMashiach tegen u!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods voor Israël: Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste; ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. Roep Ik hen, zij staan daar tezamen. Hoort het woord des Heren, gij die voor […]

Onderzoekt u of u zal ontkomen aan het oordeel!

Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders “en zusters”. Spreuken 6: […]

Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn vergelding gaat voor Hem uit!

De wetsverachting toeneemt, mensen zijn liefdeloos en vertrouwen op de wegen van satan. Wee degenen die wijs zijn in hun eigen ogen en het kwade belonen. Want zij zullen naar de aarde schouwen, en zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten. Gepubliceerd op 13 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine […]

O Wee, Verenigden Staten van Amerika, u waait in vele winden mee van het kwaad!

Openbarende boodschap Gods: De bode engel Gods bracht deze boodschap Gods en openbaard over de verborgene dingen over de nieuwe president van America. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Gepubliceerd op 10 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please […]

Onderwerp u aan God!

Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Gepubliceerd op 6 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 […]

Henoch zag onze generatie!

Boodschap Gods: “En van hen begreep ik terwijl ik zag, maar niet voor deze generatie, maar voor een verafgelegene, die nog moet komen.” Hoor of lees de hele boodschap. Gepubliceerd op 12 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 12 […]

Profetie: Jammert, want de Dag des Heren is nabij!

09-12-2012  PROFETIE: JAMMERT, WANT DE DAG DES HEREN IS NABIJ! HIJ KOMT ALS EEN VERWOESTING VAN DE ALMACHTIGE! NIET KIEZEN VOOR YESHUA, JEZUS, BETEKENT DAT GIJ OVERGELEVERD ZIJT AAN HET RIJK DER DUISTERNIS! Gepubliceerd op 9 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 9 december […]

Rituele kindermoorden komen nog steeds voor!

24-10-2012  DE BODE ENGEL GODS NEEMT BENJAMIN MEE NAAR ZUID AFRIKA. HOE VREEMD HET VOOR U OOK MAG KLINKEN, SAMEN MET DE BODE ENGEL, EN IN DE KRACHT VAN GOD, HELPEN ZE SAMEN KINDEREN IN NOOD! Gepubliceerd op 24 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! […]

09-08-2012 Profetie vervuld: Tyfoon 3 treft China!

PROFETIE GODS VERVULD: CHINA, U WAS GEWAARSCHUWD, MAAR U LUISTERT ALLEEN MAAR NAAR UW BEELDEN, DIE NIETS ZEGGEN! BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS PROFEET, HEEFT ALLES REEDS VOORZEGD! SPRAK DE BODE ENGEL GODS. Published on Aug 8, 2012 by eindtijdspace Please share, and don’t change! © BC Volledige weergave: Hallo! Op donderdag 9 augustus 2012, op de […]