Laat u echt op geen enkele manier misleiden!

Bemoedigende boodschap God: Jezus zeide tot hem en haar: Ik ben de enige weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Gepubliceerd op 29 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 augustus kreeg ik, Profeet […]

Wees een voorbeeld, leg het stoffelijke af!

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. Gepubliceerd op 12 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Breng de liefde van God tot uiting

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Verder sprak de bode engel Gods in deze boodschap ook in beeldspraak. De volle boodschap kunt u verder lezen of beluisteren. […]

Om deze reacties moest men enorm lachen in het witte huis

In deze boodschap Gods bracht de bode engel Gods over namens de Almachtige wat er gebeurde toen Obama uitgenodigd was samen met zijn vrouw in het Witte Huis. De meester poppenspeler wil zijn plan met en via zijn pop, Biden, graag verder spelen! Gepubliceerd op 3 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te […]

Wedersta de duivel, kinderkens!

Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. Gepubliceerd op 30 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen […]

De Heer bracht eens en voor altijd een perfect offer!

Sommige kerken brengen nog steeds een jaarlijks offer voor hun zonden, hoewel het beter is dat de mens zich elke dag bekeert van zijn zonden en het bloedvergieten aanvaardt als offer aan het kruis van Golgotha van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Gepubliceerd op 13 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen […]

Draag vrucht in Zijn goede grond

Voorwaar, ga met uw wortels in heilige grond en geef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de eer en de aanbidding en roem en eeuwige glorie. Gepubliceerd op 29 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 september 2022, kreeg ik, Profeet […]

Voorwaar, mijn kind, hoor toch aandachtig

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft u op het oog en wil via Zijn boodschap heel graag met u communiceren en ook vandaag tot u spreken. Gepubliceerd op 16 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 september 2022, kreeg […]

Het einde aller dingen is nabij gekomen

Weet dit, als de Here onverwachts komt en u was niet klaar, dan zult u nedervallen als een kostbaar vaatwerk en verbrijzeld worden en schreeuwen en jammeren vanwege uw ongehoorzame wandel. Gepubliceerd op 17 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

God wil u gebruiken om zielen te redden

Voorwaar, geloof de satan niet, de vader van de leugens, die niet wil dat u zielen redt, maar bezig bent met zijn afleidende en verduisterende werken van duisternis, die u tot zijn slaaf wil maken en onbruikbaar. Gepubliceerd op 26 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]