Hij is uw Koning en het hoofd!

Voorwaar, men kan niet leven van brood en water alleen, onder andere, maar van elke woord dat van Hem komt die u geestelijk laat groeien. Samen met Hem bent u als een krachtig, machtig leger dat in Gods overwinning en geloofsvertrouwen in Hem toegewijd voorwaarts gaat. Gepubliceerd op 28 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine […]

Wie wijs is slaat acht op de gunstbewijzen des Heren

Voorwaar, elke keer raakte de boodschap u, en het gevoel dat gij daarbij had en door u heenging, kunt gij moeilijk uitdrukken in woorden. Gepubliceerd op 10 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 9 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin […]

De onverstandigen zullen altijd het kwade volgen

Keer op keer gehoorzamen zij satan om weer eens de zogenaamde bescherming te nemen, de vaccinatie. En nu, dat is versoepeld, denkt men dat ze beschermd zijn, dat is één van de leugens van satan. Gepubliceerd op 28 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]