Profetisch: uw trots zal diep gebroken worden

Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen. Ja, Ik zal hen verstrooien als kaf, wegstuivend in de woestijnwind. Dat is uw lot, het deel door Mij u toegemeten, luidt het woord des HEREN, daar […]

De dagen zijn kwaad, wees daarom niet onverstandig!

Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, […]

Keer u niet af van uw trouwe God

Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere (af)goden, dient en u voor hen nederbuigt. Dan zou de toorn des Heren tegen u ontbranden en Hij zou de hemel toesluiten. Gepubliceerd op 12 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

De dingen die een mens onrein maken

Zo spreekt de Here God, Adonai, Elohím, Tz’va’ot, onze Almachtige God, Abba, Vader: Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden! […]

In welke waterstroom bent u gedoken?

Boodschap Gods: Voorwaar, het is goed om u te onderzoeken in welke geestelijke waterstroom u zich bevindt! Gepubliceerd op 27 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, hartelijk welkom! Op 27 januari 2016 bracht de engel des Heren, de bode engel van God, woord […]

Gij kijkt in de mond, maar Ik kijk in het hart!

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: WAAROM ZOU GIJ EEN GLAS HELDER WATER MENGEN MET DONKERZWART WATER, EN ERVAN DRINKEN? ZOU DAT GOED VOOR U ZIJN? Gepubliceerd op 28 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! In de nacht van 28 februari 2014 werd deze boodschap […]

Waarom maakt gij de werken Gods kapot?

09-12-2012  BOODSCHAP GODS: U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HOE U OMGAAT MET UW LICHAAM. BENT U AL EEN WEDEROMGEBOREN CHRISTEN? UW LICHAAM HOORT OP ORDE TE ZIJN, EEN HUIS WAAR JEZUS, YESHUA, GRAAG IS. Gepubliceerd op 9 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 9 […]

Openbaring Gods: Ziet toe hoe u wandelt!

13-10-2012  DE HERE SPREEKT TOT HEN DIE DEZE DINGEN BEDRIJVEN! DIE IN DEZE PROFETISCHE OPENBARINGEN UITGESPROKEN WORDEN. ZIET TOE DAT U WANDELT IN HEILIGHEID EN REINHEID. DE HERE GOD ZIET ALLES! Published on Oct 13, 2012 by Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. […]

Ik zag een kerkzaal vol met ezels!

30-08-2012  BENJAMIN BEVINDT ZICH TIJDENS DIT DROOMVISIOEN BUITEN DE KERK IN EERSTE INSTANTIE. HIERNA BEZIET BENJAMIN DE KERK VAN BINNENUIT, TERWIJL DE GOD VAN ISAÄK, JAKOB EN ABRAHAM SPREEKT! Published on Sep 1, 2012 by eindtijdspace Please share, and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 30 augustus […]