Oefen geduld onder elkander!

Dit moet gij doen: spreek waarheid onder elkander, oefen geduld, en eerlijke en kadosh, heilige heilzame rechtspraak uit in uw poorten; beraam in uw hart elkanders onheil niet. Gepubliceerd op 2 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 01 oktober kreeg […]

Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here

Voorwaar, zie niet veroordelend op anderen neer, maar wees zelf kadosh, heilig, of u zult achtergelaten worden! Gepubliceerd op 7 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 6 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag […]

Trouwe, standvastige zoon en dochter, wees wijs en krachtig in Mij

Mijn geliefde zoon en dochter, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet, ga niet met hen op weg, want zij hebben niet naar Mij gehoord; weerhoud uw voet van hun pad, die vol lekkernij is van satan, want hun voeten snellen naar het kwaad, wat uit den boze is, uit satan en zij haasten zich […]

Laat de Heilige Geest in liefde u overtuigen!

Voorwaar, onderwerp u aan de Heilige Geest Gods, en doe wat Hij van u vraagt; om het goede te doen en Gods werk te ondersteunen! Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde. Gepubliceerd op 8 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te […]

Hij is wel meer dan een ruggensteun!

“Zonder een steuntje in de rug of andere voorzieningen moet men uitkijken dat men er niet van afvalt”, sprak de bode engel Gods. Luister maar eens aandachtig verder, naar deze volledige boodschap Gods, gebracht in beeldspraak. Gepubliceerd op 20 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige […]

China en Korea, hoor aandachtig!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: China en Korea; uw beelden en draken zullen uw land onheil op onheil brengen vanwege dat zij uit den boze zijn! Gepubliceerd op 17 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 17 februari 2023, kreeg […]

Alle geweld keert terug op de mens zijn/haar eigen schedel

Waarschuwingsboodschap van God: Een engel van de Heer kwam vandaag met een perkamenten brief en leest kort een belangrijke waarschuwing van de Heer voor. U bent gewaarschuwd! Gepubliceerd op 23 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 22 november 2022, […]

Volgt gij de Here God en luister naar Zijn stem!

In deze boodschap Gods leest of hoort u dat de Here HERE spreekt. Neem deze raad en vermaning aan die van de Here zelf komt. Gepubliceerd op 15 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 14 november 2022, kreeg ik, […]

De boodschappen Gods vragen om actie!

Voorwaar, een Profeet Gods houdt andere mensen een spiegel voor namens de Here. Als men niet wil veranderen dan luistert men niet naar God! Gepubliceerd op 03 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 2 november 2022, kreeg ik, Profeet […]

De ogen des Heren kijken naar iedereen toe

Want zijn ogen gaan over des mensen wegen, en Hij ziet al zijn schreden; geen donkerheid is er, noch diepe duisternis, waarin de bedrijvers van ongerechtigheid zich kunnen verbergen. Job 34: 21-22 Gepubliceerd op 18 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]