De liefde overwint alles met zachtmoedigheid en geduld, amen!

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Gepubliceerd op 6 november 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 6 november ontving ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, overgebracht door de bode engel Gods, die ik […]

Zie, O HEER, hoe ze mij in hun kerkclub verachten!

Door hun onheilige wandel binnen hun kerkstructuur werd u alleen gelaten en veracht in hun kerkclub, maar dezen zullen zelf, alleen komen te staan, zegt de HEER in deze boodschap Gods. Tenzij u, die nep zijn, zich bekeert nu het nog kan! Gepubliceerd op 31 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen […]

Wie hoogmoedig is zal stof bijten wanneer de dag van de Almachtige aanbreekt!

Voorwaar, men zal worden vernederd en zijn of haar hoogmoedigheid en trots, zoals een struisvogel met zijn kop onder de grond willen wegstoppen voor de Almachtige! Gepubliceerd op 25 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, […]

Bent u al voorbereid op de Opname?

Dit laat vooral ook hun ongeestelijke wandel duidelijk zien, en dat zij zich niet hebben voorbereid voor de Opname, vanwege de ongerechtigheid in hen. Onderzoek u wat op u van toepassing is! Gepubliceerd op 3 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 2 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin […]

Wees gezegend en verheugt u in Mij, zegt uw liefhebbende Vader 

Gij zult u in nederigheid en vol ontzag voor het kadosh, heilige aangezicht van de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus uw enige God, neerbuigen, en gij zult u in Hem verheugen over al het goede dat de liefhebbende HERE uw God, u en uw huis gegeven heeft! Gepubliceerd op 30 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 […]

Ik ben met u als u uw zonden belijdt

Roddel, haat en allerlei kwaad komen niet uit Mij voort maar uit satan; dat zoudt gij toch moeten weten. En ook kwaad vergelden met kwaad is uit den boze, en wat uit Mij komt is anders. Gepubliceerd op 21 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Het is beter om u te bekeren en geen spelletjes met Hem te spelen

Wees trouw in alles en weest kadosh, heilig en klaar voor vertrek! Gepubliceerd op 15 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 14 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil […]

Het beest heeft hun zielen nu reeds overgenomen

Voorwaar, de boodschap is glashelder, hoewel het voor degene die gevaccineerd zijn al vaststaat is dat zij geen hoop meer hebben vanwege de gevallen engelentechnologie, waardoor zij al voorzien zijn van het merk van het beest. Men kan ook heel veel hierover vinden in de Evangelicalendtimemachine.com. Ook beantwoordt de HEER u hier met Zijn woorden uw vragen dus luister aandachtig! Gepubliceerd op 13 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International […]

Een kostbare, waardevolle kroon wacht daar, voor wie volhardt in strijd en beproevingen

Zalig is de man evenzo de vrouw, die in de verzoeking en strijd volhardt, want, wanneer hij evenzo zij de geestelijke proef heeft doorstaan, zal hij of zij de kostbare, waardevolle kroon des levens mogen ontvangen, die prachtig bewerkt is met vele kostbaarheden. Streef ernaar om geestelijk door God goedgekeurd te worden! Gepubliceerd op 2 […]

Hoor, O Israël; onderwerp u aan Mij, JHWH, uw Almachtige God!

O wee, Israël, maar ook u, Syrië en de overige landen, onderwerp u aan Mij, JHWH, uw Almachtige God, die evenzo de mens uit het stof van de aardbodem maakte tot een levende wezen. Want er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden. Gepubliceerd op 1 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International […]