De liefde overwint alles wanneer gij in Christus blijft!

Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing, want de geheimenis der wetteloosheid is reeds in volle gang! Gepubliceerd op 20 februari 2023 door Evangelical […]

Weest ook gij onderdanig en respectvol voor de Heer

Laten wij de Here loven en prijzen en Hem voor de boodschappen danken, die velen levens gered hebben en veranderd en bemoedigd, maar wees ook dankbaar voor de waarschuwingen en vermaningen, en terechtwijzingen die worden overgebracht. Gepubliceerd op 26 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]