Bidden met gezalfde olie

Laat u vooral leiden tijdens het gebed door de Heilige Geest Gods. Maar aan de andere kant, als u ongehoorzaam bent aan de Heer, en de boodschappen Gods niet serieus neemt, en opzettelijk zondigt tegen de kadosh, heilige tempel Gods, het gebed met gezalfde olie zal niet voor u tot een zegen zijn maar tot […]

Met wie kunt u zich vergelijken?

En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie. Gepubliceerd op 2 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 31 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan […]

Maak een zalvingsolie & leg nu de handen op uzelf!

WERKTE YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, NIET MACHTIG DOOR DE HANDEN HEEN VAN ZIJN DISCIPELEN? IN OPDRACHT VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS KUNT U OLIE NEMEN EN HET IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH ZEGENEN! Gepubliceerd op 7 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Hij wil u zalven met Zijn hemelse heilige olie!

14-12-2012  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS. ELK WOORD, ELKE LETTER EN ELKE TEKST WORDT DOOR DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM DOORGEGEVEN. THEMA: HIJ WIL UW HART MEER LATEN BRANDEN! Gepubliceerd op 14 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 14 […]

Geef mij olie in mijn hart en laat het branden!

05-12-2012  BOODSCHAP GODS: DE HEER HEEFT VELE KERKEN VERWORPEN; HIJ KIJKT NIET NAAR DE BUITENKANT MAAR NAAR HET HART. DE HERE BENADRUKT HET BELANG VAN ZIJN OLIE: DE ZEGEN & ZALVING DOOR DE HEILIGE GEEST! Gepubliceerd op 5 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op […]