Huwag makikipaglaro ng mga laro sa hindi nakikitang mundo!

Nilathala noong Hunyo 12, 2017 ni mcac777 Katotohanang, huwag paglaruan ang inyong buhay! Itong mensahe na may kasamang hudyat ng alarma sa mga simbahan at partikular sa tungo sa mga magulang na may mga anak, at saka sa inyo. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Si David Owuor, dalubhasang copycat at manggagaya, isang tusong huwad na propeta!

Nilathala noong Oktubre 12, 2016 ni mcac777 Bilang scientist, siya ay gumagawa ng mga kalkulasyon, at isang mahusay na imbistigador na gumagamit nito. Sa pamamagitan ng media at ng internet, kanyang nalalaman saan maaaring magaganap ang isang pangyayari! Basahin o pakinggan ang kompletong mensahe ng Diyos. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Ang inyo bang anak ay naglalaro ng ‘mabuting’ mga laruan?

Nilathala noong Octobre 29, 2013 ni mcac777 KATOTOHANANG, O NAKAKAWA ANG MGA MAGULANG NA NAGSASABING, ‘EH ANO NGAYON, PABAYAAN ANG ANAK KO NA MAGING ISANG BATA!” AT SAMANTALANG PINAPAYAGAN, NA ANG KANILANG MGA ANAK NA LALAKI AT ANAK NA BABAE MA MAHUMALING SA MGA IMAHINASYON, KAHARIAN NG OKULTISMO NG KADILIMAN SA PAMAMAGITAN NG MGA LARUAN! […]

Babala laban sa demonyong Pokemon!

Nilathala noong Hulyo 19, 2016 ni mcac777 Ang ispiritu ng Pokemon ay nais na magdulot ng kaguluhan at kabaliwan, at marami ang naghahanap sa virtual na mga demonyo sa pamamagitan ng mga cell phone. Si satanas ay gusto ang iyong attensyon! Subalit hindi ganun ang natutuhan ninyo kay Cristo. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin […]