Ang nuclear na programang panukala ng Iran ay isang pakitang-tao!

Nilathala noong Hulyo 26, 2015 ni mcac777 Propesiyang, rebelasyon at babalang mensahe ng Diyos: “Ang kasunduan tungkol sa nuclear program ng Iran ay nangangahulugang pagbabago, kung saan ay naggagarantiya ng isang mas ligtas na mundo”, sabi ng anti-kristong Obama. Pakinggan at basahin pa ang babala ng anghel ng Diyos, Michaël, sa tunay na propeta ng […]