Vermanende bemoediging in opdracht van God

Mijn naam is Ramachan, een bode engel Gods, die de Evangelical EndTime Machine onder mijn hoede heb, en zo nodig bij kwaadsprekerij en noodgevallen ingrijp. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]